O decyzji KERM poinformował w czwartek resort finansów. KERM zarekomendował, by 75 proc. środków OFE przekazać na prywatne oszczędności emerytalne Polaków - poinformowało w czwartek w komunikacie MF. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego większość środków z OFE powinna znaleźć się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków.

25 proc. środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a jednocześnie ich wartość zewidencjonowana na indywidualnych subkontach Polaków, prowadzonych przez ZUS. Pozostałe 75 proc. aktywów będzie przekazane do zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE.

Zieleniecki powiedział, że taka sama jest rekomendacja Komitetu Stałego RM. "Teraz rząd może podjąć decyzje co do rekomendacji. Przygotowany przez resort rodziny i pracy projekt dokumentu zakładał w części dotyczącej rekomendacji dotyczących OFE przekazanie wszystkich pozostających w nich środków do Funduszy Rezerwy Demograficznej i jednoczesne dopisanie tych środków dopisane do indywidualnych kont emerytalnych w ZUS.

"W pierwotnej wersji projektu stwierdziliśmy, że możliwy jest taki wariant. Wiedzieliśmy, że w uzgodnieniach międzyresortowych autor tego pomysłu, czyli pan premier Morawiecki zaproponuje ten fragment dotyczący jego koncepcji rozwiązania tego problemu" - powiedział Zieleniecki.

"Jesteśmy też po Komitecie Stałym, który odbył się w środę i w tym dokumencie została koncepcja zaproponowana przez premiera Morawieckiego" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że rekomendacje po przeglądzie emerytalnym są - ze swej natury - bardzo ogólne. "Jest to dyrektywa kierunkowa, fragment dotyczący tej koncepcji jest bardzo ogólnie sformułowany w tym przeglądzie.

Zobacz: RPO interweniuje ws. ustalania emerytury powszechnej dla osób pobierających emeryturę wcześniejszą

"Jest jeszcze decyzja Rady Ministrów - jeśli między świętami a Nowym Rokiem zbierze się rząd, to takie rekomendacje zatwierdzi. Projekt został uzgodniony, nie budzi kontrowersji i w takiej wersji został w czwartek skierowany na rząd" - powiedział.

Pytany, czy na etapie uzgodnień przed decyzją rządu rozważano, czy możliwe jest przekazanie środków publicznych, za jakie składki w OFE uznał Trybunał Konstytucyjny, na prywatne konta Polaków w ramach III filara ubezpieczeń - powiedział, że rozmowa taka odbyła się podczas Komitetu Ekonomicznego. "Komitet doszedł do wniosku, że nie jest to dokument, czy etap, by uzgadniać szczegóły" - mówił Zieleniecki.

"Nawet Rządowe Centrum Legislacji wskazywało, że przegląd ma być analizą funkcjonowania systemu, nie musi zawierać rekomendacji, ale myśmy takie sformułowali" - powiedział. "Oceniliśmy, że im ogólniejsze będą to zapisy, tym dokument ten będzie łatwiejszy do przyjęcia i nie będzie narzucać na przyszłość jakichś szczegółowych rozwiązań" - dodał.

W rekomendowanej rządowi przez KERM wersji dokumentu dotyczącego OFE zwrócono uwagę na konieczność stworzenia powszechnych, dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, opartych na automatycznym zapisie pracowników. Ma to służyć rozwojowi dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce, oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.(PAP)