Według demonstrujących we wtorek przed dolnośląskim urzędem marszałkowskim to urzędnicy są odpowiedzialni za przesuwający się termin utworzenia ZAZ w Wałbrzychu. Do jego uruchomienia konieczne jest dofinansowanie w wysokości 2 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem protestujących odpowiedzialni za przyznanie tych pieniędzy pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zwlekali z tą decyzją od około roku.

Zdaniem Jarosława Klonowskiego z Fundacji im. De Gaulle'a dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin to czas stracony. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej to szansa pracy dla ponad 60 osób, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy, a ich sytuacja materialna często skazuje na marginalizację i wykluczenie społeczne" - powiedział Klonowski.

Zobacz takze: W Rzeszowie i Krośnie powstaną Zakłady Aktywności Zawodowej

Jak poinformowała dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Julia Wach, po ponownym przeanalizowaniu wszystkich kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zarząd województwa udzielił warunkowej zgody na podpisanie umowy o dofinansowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej.

„Tworząca go Fundacja im. De Gaulle'a zobowiązała się spełnić warunki zabezpieczające interesy województwa m.in.: przedstawić corocznie odnawialną gwarancję ubezpieczeniową na kwotę obejmującą wartość dofinansowania wraz z odsetkami. Całość kosztów związanych z ubezpieczeniem musi pochodzić ze środków własnych wypracowanych przez organizatora" - dodała Wach.

W wałbrzyskim ZAZ znajdzie pracę ponad 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, jednak sprawnych intelektualnie. Będą zajmować się m.in. obsługą telefoniczną klientów, badaniami marketingowymi, e-księgowością, pozycjonowaniem stron internetowych oraz tworzeniem serwisów tematycznych.

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców subregionu wałbrzyskiego.

Całkowity zysk wypracowany przez ZAZ będzie przekazany na potrzeby osób niepełnosprawnych, m.in. na wsparcie mieszkaniowe, rehabilitacyjne, dopłaty do leków oraz zakup potrzebnego sprzętu.

(PAP)