Umowę o dofinansowaniu projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 podpisali w środę w starostwie powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim marszałkowie województwa pomorskiego i przedstawiciele spółki Centralny Wodociąg Żuławski (powołanej przez samorządy Nowego Dworu Gdańskiego, Stegny i Nowego Stawu).

Projekt „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I” jest jednym z przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze". Wartość projektu to 51,2 mln zł, z czego 23,3 mln zł stanowi dofinansowanie z UE (ponad 60 proc. kosztów kwalifikowanych). Projekt ma być realizowany od sierpnia 2016 roku do lipca 2019 roku.

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Jan Szymański podał, że w ramach przedsięwzięcia m.in. zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Ząbrowie, zostanie zamontowany monitoring w dziesięciu punktach węzłowych tzw. magistralnej sieci wodociągowej oraz w 20 studniach na ujęciu wody w Letnikach.

Powiedział, że jest to pierwszy etap projektu; realizacja drugiego etapu ma być finansowana z Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej.

Celem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze" jest m.in. wsparcie przez samorząd działań dotyczących zabezpieczania stanu środowiska przyrodniczego i obszarów cennych przyrodniczo w regionie.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W zakresie gospodarki wodnej przewiduje się między innymi wsparcie dla projektów dotyczących budowy, rozbudowy lub przebudowy np. ujęć wód powierzchniowych i podziemnym, studni publicznych a także tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Szymański podał, że tylko Regionalny Program Operacyjny dla Pomorskiego na realizację projektów wodno-kanalizacyjnych w obecnej perspektywie przewiduje dofinansowanie w wysokości ok. 170 mln zł. Powiedział, że do 13 maja będą przyjmowane propozycje projektów w konkursie, w którym łączna wartości dofinansowania wynosi ok. stu mln zł. Pieniądze na projekty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej są dostępne także w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz - najwięcej - w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. (PAP)