"Zanieczyszczenie powietrza nie zna granic. Kraków już od lat podejmuje działania, których celem jest walka ze smogiem. Cieszy fakt, że teraz zjednoczymy nasze działania, by jeszcze skuteczniej likwidować przyczyny" - mówił we wtorek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jak podał, od 1999 r. w Krakowie zlikwidowano ok. 25 tys. pieców węglowych, drugie tyle powinno zniknąć do 2019 r. Prezydent Krakowa podkreślił, że likwidacja palenisk węglowych nie jest jedynym elementem walki ze smogiem, to także działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych. "Uważamy, że w ciągu najbliższych trzech lat uda się doprowadzić do sytuacji, że da się oddychać bez obawy o zdrowie" – mówił Majchrowski.

W dokumencie zapisano, że samorządy będą się wymieniać doświadczeniami m.in. w zakresie inwentaryzacji palenisk, programów ograniczenia tzw. niskiej emisji, edukacji proekologicznej, tworzenia programów osłonowych dla uboższych mieszkańców, a także tworzenia i utrzymywania terenów zielonych oraz parkingów park and ride. Prezydenci największych małopolskich miast chcą też wymieniać się informacjami o potencjalnych źródłach finansowania projektów, których celem jest ograniczanie zanieczyszczenia powietrza oraz wspólnie lobbować na rzecz zmiany prawa.

Zdaniem Jacka Majchrowskiego nie wszystkie samorządy pójdą tak daleko, jak Kraków, i będą chciały wprowadzenia zakazu palenia węglem.

"Nie ma możliwości, żeby Nowy Sącz wprowadził zakaz palenia węglem. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć np. gazu do wielu siedlisk. Na pewno trzeba zrobić wszystko, by jakość węgla i samych palenisk była wyższa. Nie mam wątpliwości, że należy wprowadzić zakaz palenia materiałami wprawdzie energetycznymi, ale toksycznymi. Chcemy też zachęcać mieszkańców do wymiany pieców poprzez dopłaty" - mówił dziennikarzom prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Dodał, że chciałby podpisać podobne porozumienie, jak to z dużymi miastami Małopolski, z gminami leżącymi wokół Nowego Sącza.

Marszałek Małopolski Marek Sowa podkreślił, że w ostatnich dwóch latach powstał duży społeczny ruch na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie, a uchwalona przez Sejm nowelizacja prawa ochrony środowiska daje samorządom narzędzia do walki ze smogiem.

Według marszałka każda z małopolskich gmin ma inne warunki, nie wszędzie - tak jak w dużych miastach - istnieje sieć ciepłownicza. W wielu miejscach trzeba będzie zdecydować się na inne działania, np. wymianę pieców.

Zarząd województwa po wrześniowej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał wyrok WSA o nieważności uchwały sejmiku w sprawie zakazu palenia węglem w Krakowie, przygotował wstępny projekt nowej uchwały. Jej ostateczny kształt będzie zależał m.in. od tego, co znajdzie się w pisemnym uzasadnieniu wyroku NSA.

"To, nad czym się zastanawiamy, to przesunięcie terminu zakazu na rok 2019" – mówił Sowa. Zapowiedział, że uchwała zostanie skierowana najpierw do konsultacji społecznych, a radni sejmiku zajmą się nią prawdopodobnie na początku roku.(PAP)