Nowelizację poparło 48 senatorów, jeden był przeciw, 25 się wstrzymało.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju odpowiedzialna za gospodarkę morską Dorota Pyć mówiła w toku prac legislacyjnych, że zmiany "są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich" i pozwolą na "lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę brzegu".

Zobacz: 
Wydatki na ochronę brzegów morskich będą podniesione 

Celem noweli jest także wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich; stabilizacja linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów.

Wieloletni program ochrony brzegów morskich powstał z powodu postępującej erozji brzegu morskiego. Wskazano w nim odcinki brzegu najbardziej zagrożone i tymi odcinkami urzędy morskie zajmowały się w latach 2004-2014. Nowela zakłada podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz wprowadza zasadę monitorowania całego wybrzeża.

W znowelizowanej ustawie zaktualizowano listę odcinków brzegu morskiego przeznaczonych do działań ochronnych. Zrezygnowano z przyporządkowania kwot przeznaczonych na finansowanie zadań ujętych w programie do konkretnych odcinków. Dzięki temu możliwe będzie bardziej elastyczne wydawanie środków na ochronę brzegów morskich.

Zobacz: Sejm: komisje za podniesieniem wydatków na ochronę brzegów morskich 

Jedna z proponowanych zmian dotyczy zdefiniowania bezpieczeństwa brzegu morskiego przez jego odporność na sztorm. "Przykładowo 100-letni poziom bezpieczeństwa oznacza, że zaplecze systemu ochronnego brzegu nie zostanie zalane lub zniszczone przez sztorm o prawdopodobieństwie zdarzenia 1 raz na 100 lat. Silniejszy sztorm (np. o prawdopodobieństwie zdarzenia 1 raz na 120 lat) już może spowodować straty na zapleczu" - wskazano w uzasadnieniu do noweli.
Zwiększono także o 9 km - do 212 km - długość brzegów morskich podlegających ochronie.

Nowela zakłada, że monitorowane ma być całe wybrzeże, dlatego jednoznacznie określono, że obowiązkowe jest podejmowanie prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, a nie tylko odcinków wyznaczonych do objęcia najpilniejszą ochroną. (PAP)