Realizacja przedsięwzięcia o wartości ok. 20 mln zł będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Północno-zachodnia obwodnica Staszowa będzie liczyła 4,8 km długości. Przebieg trasy wytyczono głównie na terenach poza granicami miasta - połączy ona trzy drogi wojewódzkie: nr 765 (Osiek-Staszów-Chmielnik), nr 757 (Stopnica-Staszów) i nr 764 (Staszów-Raków-Kielce).

„Staszów jest w specyficznej sytuacji, bo zbiegają się u nas, w centrum miasta trzy trasy wojewódzkie - cały ciężki ruch przechodzi przez rynek. Zbudowanie układu obwodnicowego, pozwoli przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu ciężarówek z centrum, a to z kolei poprawi jakość życia mieszkańców” – podkreślił w rozmowie z PAP wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

Obwodnica swój początek będzie miała na rondzie w pobliżu obwodnicy południowej (istniejącej od końca lat 80. przy jednym z osiedli - PAP). Następnie pobiegnie niemal równolegle z torami kolejowymi i w pobliżu stacji PKP, przetnie się z drogą w stronę Stopnicy – tu również powstanie rondo. Kolejne dwa nowe skrzyżowania okrężne zostaną zbudowane na przecięciu obwodnicy z trasą w kierunku Chmielnika (przed Oględowem) i trasą do Kielc (za Radzikowem). Nieco wcześniej nowa droga przetnie także rzekę Czarną – zaprojektowano tu wybudowanie nowoczesnego mostu.

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową, o dwóch pasmach ruchu. Trasie towarzyszyć będzie niezbędna infrastruktura: system odwodnień, oświetlenie w newralgicznych punktach, ogrodzenia z metalowej siatki utrudniające zwierzętom wtargnięcie na drogę, przepusty pod jezdnią dla zwierząt i ekrany akustyczne w miejscach, gdzie ruch kołowy mógłby być uciążliwy dla mieszkańców.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Obok obwodnicy powstaną także drogi techniczne, które umożliwią m.in. dojazd do pól i posesji, zostaną wybudowane ścieżki rowerowe oraz chodniki. W ramach inwestycji zostanie zbudowane również miejsce postojowe, na którym zaparkować będzie mogło 15 ciężarówek i ok. 20 samochodów osobowych.

Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawcą – zarówno prac projektowych jak i budowlanych – jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc. Budowa ma potrwać do końca października 2018 r.

Wicestarosta Fąfara dodał, że powiat na mocy porozumienia z inwestorem, czyli Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, przygotowuje projekt budowlany, dotyczący dalszej części obwodnicy. To 1,5-kilometrowy odcinek, który połączy trasę wylotową na Kielce, z drogą w kierunku Opatowa. „Liczmy na to, że i ten fragment wejdzie jeszcze w fazę realizacji” – zaznaczył Fąfara.

Samorządowiec dodał, że jest też gotowa koncepcja przebiegu i decyzja środowiskowa dotycząca wschodniej obwodnicy Staszowa - w stronę Osieka. Zastrzegł, że obecnie nie ma zapewnionego finasowania tej części przedsięwzięcia. (PAP)