Drogi krajowe nr 42 i 9 krzyżują się w miejscowości Rudnik pod Starachowicami. Pierwsza z nich prowadzi na zachód, łącząc północne powiaty województwa, druga (Radom-Rzeszów) przecina wschodnią część regionu.

Zgodnie z założeniami, dwujezdniowa trasa będzie liczyła 27 km i będzie przebiegała w niewielkim stopniu starym śladem obecnych dróg nr 42 i 9. Zupełnie nowa droga zostanie wytyczona na odcinku 21 km. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły, cztery skrzyżowania jednopoziomowe, 17 wiaduktów, 13 mostów, cztery tunele dla pieszych oraz 33 przejścia dla zwierząt.

Dzięki decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) znany jest już planowany nowy przebieg obu dróg przez powiaty starachowicki, ostrowiecki oraz opatowski wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród dwóch, zakładanych wariantów wytyczenia trasy, zdecydowano się na ominięcie Wzgórz Kunowskich zaliczanych do obszaru chronionego „Natura 2000”.

Formalnie decyzja umożliwia rozpoczęcie inwestycji, jednak wcześniej konieczne jest uzyskanie pieniędzy na jej realizację. Jak wyjaśniła w piątek PAP rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec, odcinek znajduje się w drugim załączniku Programu Budowy Dróg Krajowych wśród inwestycji planowanych do realizacji po 2013 roku.

Obie drogi pełnią ważną rolę w ruchu lokalnym i dla tranzytu przez Świętokrzyskie. Droga krajowa nr 42 prowadzi z Namysłowa przez Opolszczyznę województwo śląskie, południową część woj. łódzkiego oraz północną woj. świętokrzyskiego. Swój bieg kończy w Rudniku pod Starachowicami, gdzie łączy się z drogą krajową nr 9 Radom Rzeszów. (PAP)