Rzecznik podał, że Miasto Poznań i spółka Sita Zielona Energia uzyskały ostateczne pozwolenie na budowę dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Budowa spalarni to największe przedsięwzięcie inwestycyjne Poznania, współfinansowane przez Unię Europejską. Koszt inwestycji szacowany jest na 725 mln zł, z czego 352 mln zł to dotacja z UE.

„Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano. To z kolei korzystnie wpłynie na absorpcję środków unijnych przeznaczonych dla projektu +System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania+, w ramach którego realizowana jest spalarnia” – podał Paweł Marciniak.

Umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącą budowy i eksploatacji spalarni w Poznaniu w kwietniu ub. roku podpisali prezydent miasta i prezes spółki Sita Polska. Właścicielem spalarni będzie miasto, a prywatny partner, którym jest spółka celowa Sita Zielona Energia, zaprojektuje ją, wybuduje i będzie eksploatować przez 25 lat.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin, w północno-wschodniej części Poznania. Jak zapewniają inwestorzy, odpady powstałe w wyniku spalania będą wykorzystywane np. przy budowie dróg, a pozostałe będą w bezpieczny sposób składowane.

Zgodnie z podpisaną w ub. roku umową, inwestycja zostanie oddana do użytku najpóźniej w 43 miesiące po podpisaniu umowy, czyli do końca października 2016 roku. Każdego roku w spalarni utylizowanych będzie 210 tys. ton odpadów, dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Za utylizację tych odpadów Poznań i okoliczne gminy mają w ciągu 25 lat zapłacić 2 mld 115 mln zł. Poznań dał teren pod inwestycję, udziałem miejskim będzie także dofinansowanie projektu z budżetu UE. Resztę środków zapewni spółka Sita Zielona Energia.

Finansowanie inwestycji oparte będzie na środkach własnych Sita Zielona Energia, oraz pożyczkach udzielonych firmie przez konsorcjum trzech polskich banków - Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. (PAP)

rpo/ mki/ dym/