Inwestycję - pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska - podzielono na trzy zadania. Pierwsze z budową tunelu pod Ursynowem wykona Astaldi za kwotę ponad 1,2 mld zł. Drugie zadanie polegające na budowie mostu przez Wisłę wykona konsorcjum Gulermak-PBDiM Mińsk Maz. za kwotę ok. 757,6 mln zł. Trzeci fragment z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym wykona Warbud będzie kosztować ok. 561,7 mln zł.

W ramach realizacji obwodnicy wykonawcy zbudują trasę o łącznej długości 18,5 km. Będzie ona miała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Budowa ma kosztować blisko 2,6 mld zł.

GDDKiA informuje, że na realizację zadania wykonawcy mają 41 miesięcy (bez okresów zimowych), co oznacza, że termin zakończenia inwestycji przypadnie na sierpień 2020 r. Nad realizacją 3 odcinków POW będzie czuwać firma Egis Polska Inżynieria, z którą została podpisana umowa na kwotę ok. 53,4 mln zł. (PAP)