Koncepcja remontowo-modernizacyjna zakłada remont dachu, stolarki okiennej, elewacji oraz izolacji przeciwwilgociowej Pawilonu X i XI. Na terenie Bramy Bielańskiej, gdzie znajduje się punkt informacyjny, poza remontem elewacji i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej oraz remont dziedzińca. Obiekt ma także być wyposażony w system alarmu pożarowego (SAP) oraz komputery i sprzęt multimedialny.

Istotną częścią prac będzie modernizacja wyposażenia technicznego sali kinowo-konferencyjnej. Umożliwi to, w połączeniu z planowaną digitalizacją części zasobów placówki, szersze udostępnianie jej zbiorów oraz wzbogaci przygotowywane przez Muzeum X Pawilonu imprezy i lekcje muzealne.

Plany remontowe zakładają również dostosowanie Cytadeli Warszawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ma to umożliwić przede wszystkim zmodernizowana nawierzchnia na terenie placówki wyposażona w pochylnie dla wózków inwalidzkich.

Cytadela Warszawska jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego wszystkie prace mają być nadzorowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Remont umożliwi unijna dotacja w kwocie 12 mln zł przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Łączna wartość inwestycji ma wynieść blisko 15 mln zł. Umowę podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, którego oddziałem jest znajdujące się w Cytadeli Muzeum X Pawilonu, i główna księgowa Muzeum Niepodległości Elżbieta Firlej.

Jak zapowiadają inwestorzy, następną częścią projektu, po przeprowadzeniu działań remontowo-modernizacyjnych, ma być przygotowanie portalu Muzeum Niepodległości, który umożliwi wirtualny spacer po jego oddziałach, w tym Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz zapoznanie się z ich najważniejszymi zbiorami. (PAP)

akn/ ls/