W czwartek w Warszawie odbyła się debata „Długofalowa polityka senioralna w Polsce 2014-2020 – strategia i realizacja”.

Podczas dyskusji Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ostatnich latach podjęto szereg działań w zakresie polityki senioralnej. Przypomniał m.in. o programie tworzenia dziennych domów Senior-WIGOR oraz o powołaniu Narodowego Instytutu Geriatrii. Podkreślił też potrzebę wzmocnienia opieki nad osobami starszymi i konieczność poprawy dostępności do produktów i usług przeznaczonych dla osób starszych.

Szef resortu pracy zwrócił uwagę na potrzebę aktywizacji zawodowej osób starszych. „Nie ma firmy dobrze funkcjonującej opartej tylko i wyłącznie na jednej grupie wiekowej” – przekonywał Kosiniak-Kamysz. Przywołał też badania OECD, z których wynika, że osoby starsze nie zabierają miejsc pracy młodszym. „To nie są te same miejsca pracy, które po opuszczeniu przez starsze osoby zajmie ktoś bardzo młody kończący edukację. Tutaj musi być pewna ścieżka kariery, ścieżka zawodowa” – dodał minister.

Wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska powiedziała, że w efekcie trendów demograficznych rozwija się tzw. srebrna gospodarka (system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych). Dodała, że obszary, na które obecnie zwraca się uwagę to m.in. nowoczesny przemysł farmaceutyczny, innowacyjne produkty i usługi medyczne. „Zdrowe społeczeństwo jest warunkiem dla zdrowej gospodarki” – podkreśliła.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki powiedział, że jednym z elementów polityki senioralnej jest też ustawa o zdrowiu publicznym, której celem jest m.in. zmniejszenie liczby osób palących i nieuprawiających aktywności fizycznej. Zwrócił też uwagę na konieczność dostosowania sytemu opieki zdrowotnej „do potrzeb zmieniającej się demografii społecznej”, m.in. poprzez zwiększenie dostępności do konsultacji geriatrycznej.

Poinformował, że resort zdrowia pracuje obecnie m.in. nad stworzeniem takiego mechanizmu opieki farmaceutycznej, by seniorzy w miejscu swojego zamieszkania mogli skorzystać z poradnictwa w zakresie stosowania leków.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia poseł Tomasz Latos (PiS) podkreślił, że stan zdrowia osób starszych zależy od tego, jak te osoby dbały o swoje zdrowie w młodym wieku, dlatego potrzebne jest jak najwcześniejsze wdrażanie programów profilaktycznych i promowanie zdrowego trybu życia u osób młodych.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej i rosnący udział osób starszych w populacji. Według danych GUS już teraz osoby powyżej 65. roku życia stanowią ok. 15 proc. ludności kraju. Dane Eurostatu wskazują, że w 2060 r. co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej będzie miał 65 lat i więcej.

Debata „Długofalowa polityka senioralna w Polsce 2014-2020 – strategia i realizacja” odbyła się podczas Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się oraz European Connected Health Alliance we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Wojewodą Mazowieckim, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

(PAP)