Narodowy Program Mieszkaniowy, przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 roku, zakłada m.in. zwiększenie dostępu do mieszkań osób gorzej sytuowanych. Jednym z jego głównych elementów, jest - jak przypomina CIR - pakiet "Mieszkanie Plus".

Obejmuje on budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i skarbu państwa. Inne elementy NPM to także "społeczne budownictwo czynszowe", czyli m.in. wsparcie dla "budownictwa komunalnego i chronionego" oraz wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (przygotowywany jest projekt o indywidualnych kontach mieszkaniowych)

Jeśli chodzi o "Mieszkanie Plus" - przypomina CIR - pilotaż programu jest aktualnie prowadzony przez spółkę BGK Nieruchomości SA, a podmioty zainteresowane współpracą (samorządy gminne, deweloperzy, podmioty posiadające grunty pod zabudowę mieszkaniową), kierują bezpośrednio ofertę współpracy do spółki.

"W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus przygotowywanych jest obecnie ponad 10 tys. mieszkań na wynajem, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest już w budowie – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu" - informuje CIR.

Komunikat CIR podkreśla także, że po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), zaakceptowanej 27 lipca bez poprawek przez Senat, możliwe będzie wykorzystanie gruntów skarbu państwa pod budownictwo na wynajem.

"Spodziewam się, że prezydent podpiszę tę ustawę" - mówił w poniedziałek w radiowej jedynce minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Poinformował jednocześnie, że jest już przygotowanie rozporządzenie w sprawie czynszów mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus". Wyraził nadzieję, że rząd przyjmie je we wrześniu. Czynsze te - dodał - byłyby realnie niższe od rynkowych. "Dotrzymujemy słowa, że będą to mieszkania niedrogie" - powiedział Adamczyk.

Przekonywał też, że KZN nie będzie, jak niektórzy sądzą, właścicielem ogromnych powierzchni nieruchomości. Jego celem i zadaniem będzie wykorzystywanie możliwych do wykorzystania nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa o KZN nakłada bowiem obowiązek na wszystkie instytucje państwowe, które dysponują potencjalnymi nieruchomościami budowlanymi, przygotowania informacji, jakie działki pod budownictwo posiadają - informował Adamczyk.

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz
Ewa Bończak-Kucharczyk
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


"Korzystając z tej wiedzy KZN będzie poszukiwać wszystkich tych, którzy mogą na tych terenach inwestować w budownictwo mieszkaniowe" - powiedział.

Jak z kolei dodaje komunikat CIR, na rozpoczęcie działalności przez KZN w latach 2017-2019 trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa 200 mln zł.

"Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów tak, aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu przewidziano kary administracyjne" - informuje CIR.

"KZN będzie udostępniał nieruchomości w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym, umożliwiając najem lub nabycie tych mieszkań osobom obecnie nie posiadającym zdolności kredytowej. Do zasobu będą włączane nieruchomości, na których będzie można budować mieszkania na wynajem – przyszłym najemcom zostanie zagwarantowany odpowiedni standard techniczny lokali oraz stawki czynszu normowanego, odpowiednie do lokalizacji inwestycji (wieś, miasto, metropolia)" - dodaje komunikat.

KZN będzie też mógł przekazywać nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. "Na gruntach otrzymanych z KZN gminy będą mogły także budować czynszowe mieszkania komunalne, media (np. wodociągi, kanalizacje) i drogi służące społeczności lokalnej" - informuje CIR.

Komunikat zwraca także uwagę, że do KZN mają być przekazywane jedynie informacje o gruntach, które mogą być przydatne do wybudowania na nich mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus".

"Nie będzie wycinki drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe. Lasy Państwowe będą przekazywać KZN informacje o gruntach zbędnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, które już przeznaczono na cele mieszkaniowe. Chodzi o grunty niepokryte drzewostanem, obszary niezalesione w granicach administracyjnych miast, a także grunty niezalesione objęte funkcją mieszkaniową w planach zagospodarowania przestrzennego" - dodaje CIR. (PAP)