We wtorek ratusz opublikował wyniki ankiet dotyczących sposobu płatności w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r.

Ankiety wypełniło łącznie 3 tys. 517 mieszkańców Koszalina. 1 tys. 712 z nich (48,68 proc.) opowiedziało się za naliczaniem opłat w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W 1 tys. 43 ankietach (29,66 proc.) za najlepszą metodę uznano opłatę od gospodarstwa domowego. 564 ankietowanych (16,04 proc.) opowiedziało się za metodą opartą na zużyciu wody w danej nieruchomości. 176 mieszkańców (5 proc.) wybrało sposób zależny od powierzchni mieszkania. 22 ankiety (0,63 proc.) uznano za nieważne.

„Wyniki konsultacji będą jednym z najważniejszych wyznaczników decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej dla mieszkańców metody obliczania opłat” – zapowiedział we wtorek prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Projekt uchwały dotyczącej sposobu i stawek tzw. Podatku śmieciowego – jak poinformował PAP rzecznik ratusza Robert Grabowski – ma być wniesiony na grudniową sesję Rady Miejskiej.

W nowym systemie gospodarki odpadami ich właścicielem stanie się samorząd. Mieszkańcy nie będą już podpisywać indywidualnych umów z firmami na wywóz śmieci, tylko wnosić opłatę do gminy. Metody naliczania tej opłaty zostały zapisane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (PAP)

sibi/ je/