Program „Mieszkanie dla Młodych” jest aktualnie realizowany w kształcie przesądzonym w poprzedniej kadencji Sejmu. 

Aktualny rząd już w styczniu 2016 r. zadeklarował, że nie przewiduje zmian w finansowaniu programu w 2016 r. Po wyczerpaniu środków na wypłaty w 2016 r., nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2017 i 2018 r. w określonych przez ustawę limitach rocznych.

Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM. 

Czytaj: BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków w programie MdM

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Mimo wstrzymania przyjmowania nowych wniosków o kredyt z dofinansowaniem, cały czas będą przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal będzie też można składać wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach oraz wnioski z data wypłaty dofinansowania wkładu własnego w 2017 i 2018 r.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2017 i 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu własnego wynikająca z tych wniosków przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2017 r. limit ten wynosi 746 min zł, więc w 2016 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań z datą wypłaty w 2017 r. przekroczy 373 min zł.

Według stanu na 10 marca br. wykorzystano tylko 59,5 mln zł z limitu, więc w 2016 r. nadal będzie można składać wnioski do kwoty dofinansowań równej 313,5 mln zł. W 2018 r. limit ten wynosi 762 mln zł, więc w 2016 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań przekroczy 381 mln zł.

Obecne wykorzystano tylko 0,5 mln zł z limitu, więc w 2016 r. nadal będzie można składać wnioski do kwoty dofinansowań równej 380,5 mln zł.

Czytaj: Ekspert o MdM: należy spodziewać się przyrostu chętnych w 2017 i 2018 roku

W dniu przekroczenia limitów lat następnych Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z datą wypłaty w 2017 i 2018 r. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Od 1 stycznia 2017 r. zostanie odwieszona możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w przypadku dofinansowań wypłacanych w 2017 r., aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Podobna procedura (od 1 stycznia 2018 r.) będzie zastosowana w przypadku wniosków z datą wypłaty przypadającą na 2018 r.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy zgodnie z aktualnie obowiązującą po zmianach dokonanych w ubiegłej kadencji ustawą nastąpi wygaszenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. (PAP)