15 mln zł wraz z dofinansowaniem z UE ma pozwolić na realizację tych inwestycji - poinformowała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Ostateczną decyzję w sprawie ujęcia dodatkowych inwestycji w budżecie na 2014 r. podejmą radni Sejmiku na najbliższej sesji. Marszałek Polak podkreśliła, że to radni walczyli o te inwestycje, więc raczej nie powinno być z tym problemu.

„Za obejściem w miejscowości Jeziory przemawia stan nawierzchni – jest brukowana, wąska, nie można tam wybudować chodnika – a także połączenie z S3 i portem lotniczym. Brak obwodnicy Drezdenka odczuwają mieszkańcy. Przez miasto biegnie pięć dróg wojewódzkich, nie ma krajowej. Natężenie ruchu jest więc ogromne” - tak wyjaśnił wybór właśnie tych zadań dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Henryk Napierała.

Kilka dni temu Zarząd przyjął także plan budowy dróg i mostów, w którym znalazły się inwestycje ujęte w strategicznych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz harmonogram budowy mostu w Skwierzynie.

W nowej perspektywie finansowej UE (2014-20) na liście strategicznych projektów ujętych w RPO Lubuskie-2020 znalazło się 13 inwestycji, wśród nich także projekty rozwoju transportu drogowego i kolejowego.

Na drogi i obwodnice region zamierza wydać do 2020 r. 561 mln zł - 15 proc. (ok. 84 mln zł) będzie stanowił wkład własny samorządu województwa, a 85 proc. (ok. 477 mln zł) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie na drogi i kolej Lubuskie planuje przeznaczyć 24 proc. całej alokacji, która wyniesie 906 mln euro.

Na inwestycje kolejowe – modernizację tzw. Berlinki na południu województwa i drogi kolejowej nr 203 na północy regionu przewiduje się 100 mln zł.

Wśród inwestycji drogowych znalazły się remonty, modernizacje i budowy dróg regionalnych łączących się z najważniejszymi trasami krajowymi tj. A2, A4, A18 i S3. Największa będzie budowa mostu przez Odrę w Milsku wraz z obwodnicą tej miejscowości – szacowany koszt to 100 mln zł, a planowany termin oddania do użytku - 2019 r.

W planie jest także rozbiórka i budowa nowego mostu w Skwierzynie wraz z mostem objazdowym. Szacowany koszt to 22,5 mln zł. W lutym lub marcu br. ma rozpocząć się procedura przetargowa, a w drugiej połowie roku ma być gotowy wniosek o dofinansowanie inwestycji. Wg odpowiedzialnego m.in. za transport wicemarszałka woj. lubuskiego Bogdana Nowaka, prace mogłyby rozpocząć się na początku 2015 r.

Jak najszybszej przebudowy będącej w fatalnym stanie przeprawy od kilku lat domagają się mieszkańcy i władze Skwierzyny, zarzucając władzom regionu ciągłe przekładanie tej inwestycji. Droga woj. nr 159 stanowi ważne połączenie w tej części województwa.