Urząd informuje, że największy, bo ponad 80-proc. udział w daninach związanych ze środowiskiem mają podatki od energii.

W latach 2008-2009 udział podatków od energii w daninach środowiskowych wynosił 82 proc., by w 2013 r. osiągnąć poziom 88 proc. W 2008 r. dochody z tytułu tych podatków wyniosły blisko 28 mld zł, a w 2014 r. ponad 36,5 mld zł.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, w 2014 r. "transport i gospodarka magazynowa" zapłaciły w ramach podatków od energii 9,4 mld zł; przetwórstwo przemysłowe - 5,1 mld zł; branża usługowa (z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej) - 4,3 mld zł; branża handlowa - 3,3 mld zł; gospodarstwa domowe - 9,8 mld zł.

Najmniejszy udział w podatkach związanych ze środowiskiem miały za to podatki od zasobów naturalnych (od 0,3 do 0,6 proc.). W 2008 r. było to 180 mln zł, w 2014 r. - 173 mln zł.

W przypadku udziału podatków transportowych oraz od zanieczyszczeń ten udział jest podobny i wynosi 8 proc. W przypadku danin transportowych w 2008 r. było to 3,2 mld zł, w 2014 r. - 3,4 mld zł; jeśli chodzi o podatki od zanieczyszczeń - odpowiednio 2,7 mld zł i 2,6 mld zł.

GUS poinformował ponadto, że w 2014 r. udział podatków związanych ze środowiskiem w relacji do PKB wyniósł u nas 2,51 proc. Dla całej Unii Europejskiej było to 2,46 proc. Największy udział danin środowiskowych w relacji do PKB występował w Danii - 4,08 proc., a najniższy na Litwie - 1,7 proc. W Słowenii, Chorwacji ten udział wynosił ok. 4 proc.; w Grecji i we Włoszech - ponad 3,5 proc.; we Francji, Niemczech, Luksemburgu - ok. 2 proc.; Hiszpanii i Słowacji ponad 1,7 proc. (PAP)