To pilotażowy konkurs, którego rozstrzygnięcie - jak zapowiadały wcześniej władze województwa podlaskiego - zaplanowano w styczniu 2017 roku. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Konkurs adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Podlaskiego, które chcą inwestować w rozbudowę, innowacyjne udoskonalanie produkcji, innowacje produktowe czy nowoczesny marketing. Pieniądze będzie można zdobyć m.in. na rozbudowę przedsiębiorstwa czy zmianę w procesie produkcyjnym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty, oraz na inwestycje w nowoczesne maszyny czy sprzęt produkcyjny. 
Jak mówił wcześniej wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, ma to zwiększyć konkurencyjność produktów na rynku krajowym, ale też europejskim czy światowym. Tej konkurencyjności - jak dodał - firmy nie osiągną bez nowych maszyn, innowacyjnych sposobów zarządzania i funkcjonowania. 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 60 do 70 proc. kosztów, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 
Wśród kryteriów oceny wniosków o dotacje są m.in. innowacyjność, wdrażanie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, sprzedaż na eksport, ale też ekoinnowacyjność, czyli np. czy dany projekt będzie służył ograniczeniu negatywnego wpływu danej produkcji na środowisko, choćby przez ograniczenie odpadów przy produkcji. 
Natomiast kryterium nie jest - jak informuje departament rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim - tworzenie nowych miejsc pracy. 
Do końca roku zostanie w ramach RPO ogłoszonych jeszcze kilka konkursów dla przedsiębiorców. Będzie to m.in. specjalny konkurs dla firm z podlaskich gmin, które mają na swoim terenie minimum 18,3 proc. powierzchni objętej ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Taki konkurs z pulą 20 mln zł ruszy we wrześniu. 
W październiku ruszy również nabór w konkursie na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach ( 100 mln zł) oraz w konkursie na centra logistyczne (40 mln zł). Łącznie w 2016 r. w ramach tych wszystkich konkursów przedsiębiorcy będą mogli zdobyć 220 mln zł z UE.