Na krótkiej liście znalazły się następujące podmioty: Alstom Power; konsorcjum General Electric International Inc., Iberdrola; konsorcjum Mostostal Warszawa, Ansaldo Energia; Siemens Sp. z o.o., Siemens Ostrich, Siemens Switzerland oraz SNC-Lavalin Polska, SNC – Lavalin Inc./SNC-Lavalin Constructors Inc.

Wcześniej wnioski o dopuszczenie do przetargu złożyło dziesięć podmiotów, a wśród nich m.in. konsorcjum z Budimeksem.
W komunikacie podano, że prace nad Elektrownią Puławy są realizowane zgodnie z harmonogramem, który zakłada wybór wykonawcy do końca I kwartału 2014 roku.

Budowa Elektrowni Puławy z blokiem gazowo-parowym będzie trwała ok. 36 miesięcy od momentu objęcia placu budowy do chwili uruchomienia bloku. Przekazanie placu budowy ma nastąpić w 2014 roku, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień. Roboty budowlane rozpoczną się bezzwłocznie po przekazaniu placu budowy, a ich zakończenie ma nastąpić z końcem 2017 roku, wraz z uruchomieniem bloku i oddaniem go do eksploatacji.
Spółka Elektrownia Puławy, której udziałowcami są ZA Puławy oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, pod koniec sierpnia ogłosiła przetarg na budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe. Projekt przewiduje lokalizację elektrowni na prawym brzegu Wisły w Gminie Puławy.

Budowa Elektrowni Puławy ma zapewnić energię elektryczną, parę technologiczną i wodę grzewczą. Odbiorcą będzie Krajowy System Elektroenergetyczny i ZA Puławy. Funkcjonująca elektrociepłownia zakładowa Puław pokrywa około 40 proc. potrzeb energii elektrycznej.