IOWISZ wprowadzić ma nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której projekt przygotował resort zdrowia. 

Nowe narzędzie ma w zamyśle pozwolić na przygotowanie i realizację bardziej racjonalnych i uzasadnionych inwestycji, co w dalszej perspektywie ma przełożyć się na poprawę jakości systemu ochrony zdrowia. 

Celem regulacji jest, jak wyjaśnił Łanda, zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Pozytywna opinia będzie warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania. 

Nowe mechanizmy mają istotne znaczenie w kontekście 12 mld zł środków unijnych przewidzianych w perspektywie do 2020 roku. 

- Minister Konstanty Radziwiłł chce, by IOWISZ był dedykowany nie tylko środkom unijnym, ale również krajowym – wszystkim inwestycjom w infrastrukturę w ochronie zdrowia – powiedział Łanda. 

Przypomniał, że narzędzi zapewniających przejrzystość i racjonalność w wydawaniu unijnych funduszy, zażądała Komisja Europejska. 
Jak ocenił, system umożliwi realne wykorzystanie między innymi map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. 
- IOWISZ nie tylko zapewnia realizację postulatów Komisji Europejskiej ale także wpisuje się w politykę zdrowotną Ministerstwa Zdrowia dotyczącą między innymi opieki długoterminowej, środowiskowej i paliatywnej – wskazał Łanda.
 
Jak dodał, IOWISZ dzięki promowaniu określonych kryteriów wpisuje się także w politykę rozwoju państwa. Pomysły będą bowiem oceniane także pod względem implementacji polskiej myśli technicznej w regionach i pobudzania prac badawczo-rozwojowych. 
 
- Dla niektórych IOWISZ zadziała jak bariera wejścia - jeśli pomysł na inwestycję nie będzie miał nawet minimalnej liczby punktów, to nie będzie można nadać mu biegu, nawet go złożyć – powiedział Łanda. 
 
Podkreślił jednocześnie, że IOWISZ - którego zasady będą dostępne na stronach resortu - może zmobilizować i zachęcić do podejmowania wysiłków te osoby, które dotychczas wątpiły w powodzenie; dzięki systemowi mogą odkryć, że ich pomysł jest dobrze oceniany. 

Podstawą będzie ocena dokonywana w oparciu o formularz IOWISZ. Ma on zawierać kilkadziesiąt pytań odpowiadających różnorodnym priorytetom. Odpowiedzi będą oceniane w skali od 1 do 10; poszczególnym pytaniom zostanie nadana odpowiednia waga. 

Ocena wniosków ma być dokonywana kaskadowo. Na wstępie sam wnioskodawca będzie musiał ocenić, jak jego pomysł realizuje poszczególne priorytety. Potem zapozna się z nim wojewódzki odział NFZ. 

Na realizację, jak zapewnia Łanda, szanse mają nie tylko duże projekty dotyczące odnowienia infrastruktury, ale także mniejsze, ale ciekawe i znaczące, na przykład kładące nacisk na opiekę środowiskową. 

Projekt ustawy wprowadzającej system IOWISZ jest już po Stałym Komitecie Rady Ministrów. 

Wiceminister uważa, że sierpniowy termin wejścia w życie ustawy na chwilę 
obecną nie jest zagrożony. (pap)