Projekt został opracowany przez MSW i ministra koordynatora służb specjalnych. Określa on zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy w tym zakresie. Według szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka rząd miałby się zająć projektem 5 maja, zaś uchwalona już ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca. PAP jako pierwsza opisała jej projekt.

Czytaj: Jest nowa wersja projektu ustawy o działalności antyterrorystycznej>>

"Wiele wskazuje, że ten projekt pod hasłem walki z terroryzmem ograniczy prawa nie tylko osób podejrzewanych o ten terroryzm, ale każdego z nas" - powiedział Klicki.

Jego zdaniem przykładem na to jest uniemożliwienie anonimowego zakupu karty pre-paid oraz umożliwienie służbom podsłuchiwania osób niemających obywatelstwa polskiego bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Więcej>>