Premier powołuje i odwołuje szefów służb specjalnych po uzyskaniu opinii sejmowej komisji ds. służb specjalnych, rządowego kolegium ds. służb oraz prezydenta. Opinia ta nie jest dla szefowej rządu wiążąca. Szefowie wojskowych służb powoływani są na wniosek ministra obrony. 
Komisja ds. służb specjalnych 11 lutego pozytywnie zaopiniowała kandydatury szefów. Również prezydent nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych kandydatur. 
W czwartek sejmowa komisja zaopiniuje kolejne wnioski - ministra obrony o odwołanie wiceszefów SWW i SKW. 
Prof. Piotr Pogonowski od 2000 był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zaczynał jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, następnie obejmował stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 2005 do 2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego. Jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wykładał także w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.(PAP/wikipedia)