Prezydent podkreślał, że uczelnie wyższe powinny uzbrajać Polaków w umiejętność elastycznego poruszania się na rynku pracy i w zmieniającej się rzeczywistości.

W grupie nowo nominowanych profesorów aż jedna trzecia to przedstawiciele nauk technicznych; są w niej również chemicy, ekonomiści i przedstawiciele sztuk muzycznych.
(PAP)

Pełna lista nominacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego