Program Stypendiów Pomostowych został utworzony w 2002 r. z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w reakcji na różnice w dostępie wielu środowisk do edukacji. PSP jest skierowany do młodych ludzi ze wsi i z małych miast. Pomoc otrzymują osoby z biedniejszych rodzin, których trudna sytuacja finansowa może być barierą w podjęciu lub kontynuowaniu studiów.

 
"Program ten otwiera przed uczniami szkół średnich z małych miejscowości perspektywę uzyskania stypendium +od zaraz+, od chwili przekroczenia progu szkoły wyższej, co z pewnością zachęca wielu z nich do podjęcia niełatwej decyzji o studiowaniu pomimo trudnych warunków materialnych w rodzinie" - zaznaczył podczas uroczystości w Belwederze prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jerzy Koźmiński.
 
Przypomniał też wyniki badań, jakie prowadzono w ciągu pierwszych pięciu lat realizacji programu. Wynika z nich, że "blisko połowa naszych stypendystów nie zdecydowałaby się na przekroczenie progu szkoły wyższej gdyby nie perspektywa uzyskania tego stypendium już od pierwszego miesiąca nauki" - powiedział.
 
Stypendium pomostowe wynoszące 500 zł miesięcznie przyznawane jest studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych. Osoby, które takie stypendium otrzymają, mogą również później, w kolejnych latach nauki, otrzymywać pomoc w ramach PSP. Pomoc jest kierowana m.in. do studentów II roku (stypendium "Prymus"), studentów III i IV roku (stypendia korporacyjne) i do doktorantów.
 
"Dlaczego ta pomoc jest tak bardzo potrzebna? Bardzo często na naszej drodze pojawiają się pewne drobne kłopoty, które - wbrew pozorom - nie tak łatwo przeskoczyć, nawet mimo naszego zaangażowania i ogromnego poświęcenia. Dla wielu z nas wsparcie stypendium oznacza przeskoczenie tej przeszkody. Dzięki temu możemy się rozwijać dalej zgodnie z naszymi planami i zamierzeniami" - mówił student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Mariusz Kociszewski, dziękując w imieniu tegorocznych stypendystów.
 
Jak podali organizatorzy, w dotychczasowych edycjach programu przyznano już niemal 16 tys. stypendiów, z czego zapomogę na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało prawie 12 tys. absolwentów szkół średnich, w tym 790 w ramach tegorocznej, 11. edycji.
 
Na realizację dotychczasowych edycji partnerzy programu (m.in. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU) przeznaczyli niemal 71 mln zł, z czego 41 mln. zł przekazała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 
Patronat nad 10. edycją PSP sprawowała małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska.