Podczas czwartkowej konferencji prasowej wicepremier, szef resortu nauki i szef koalicyjnej partii Porozumienie Jarosław Gowin pytany był o to, jak PiS zapatruje się na projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej też Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki). Jeśli bowiem chodzi o zapisy projektu, to pojawiały się głosy krytyki ze strony niektórych posłów PiS, w tym - wicemarszałka, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

Minister nauki Jarosław Gowin potwierdził, że w ostatnim tygodniu spotkał się w sprawie ustawy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Spotkanie przebiegało w życzliwej, twórczej atmosferze" - podsumował Gowin. Dodał, że w spotkaniu brał udział wiceminister nauki Piotr Mueller.

"Może on potwierdzić, że przebieg był niezwykle rzeczowy i rozmowa przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia" - powiedział wicepremier. Jarosław Gowin dodał, że w rozmowie pojawiła się wprawdzie pewna różnica zdań, ale jak ocenił, "różnica zdań jest czymś naturalnym".

Piotr Mueller dodał, że w czasie spotkania "najsilniej wybrzmiewała troska, by nauka i szkolnictwo wyższe się zmieniły w pozytywnym tego słowa znaczeniu".

Gowin: nowe prawo o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie w październiku>>

"Pan prezes Kaczyński wyraźnie powiedział, że zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego są konieczne" - podsumował Mueller.

Jarosław Gowin poinformował również, że w środę spotkał się z Ryszardem Terleckim. "Przedstawiliśmy sobie wzajemnie argumenty i kontrargumenty. Jestem przekonany, że w ramach prac parlamentarnych dojdziemy do wspólnych rozwiązań" - podsumował Gowin.

W poniedziałek, w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapytany został, czy projekt Ustawy 2.0 zyska akceptację PiS. "Po pierwsze słowo "konstytucja" w tym przypadku to trochę tromtadracja ustawodawcza. A po drugie, nie ma zgody na tę ustawę" - odpowiedział lider klubu PiS. Dodał przy tym, że w projekcie ustawy są elementy, które uważa za "nie do przyjęcia". "Mam na myśli pomysł, by jakieś rady biznesowo-samorządowe rządziły uczelniami. Podobnie nie można się zgodzić na oddanie całej władzy rektorom" - uściślił.

W wyniku reformy na uczelniach mają się pojawić nowe gremia - rady uczelni. Ich członkami będą osoby wybierane przez wspólnotę akademicką. Jarosław Gowin wyjaśnił, że w radach będą zasiadać np. wybitni wychowankowie uczelni, aautorytety społeczne, przedstawiciele biznesu. Wicepremier uznał, że będzie to dla uczelni "powiwem świeżego powietrza", i że uczelniom przyda się spojrzenie na ich sprawy z zewnątrz.

Terlecki zwracał też uwagę, że "nie może być ustawa napisana za pieniądze przez jakąś zewnętrzną firmę".

Pytany, czy rozmawiał na temat tego oskarżenia z Terleckim - Jarosław Gowin odpowiedział, że nie. Zaznaczył jednak, że będzie oczekiwał na wyjaśnienia. Wyjaśnienia te - jak dodał - nie muszą mieć "charakteru publicznego".

Wicepremier zapewnił też, że proces pisania ustawy był transparenty i "od A do Z przebiegał w ministerstwie".

Gowin pytany był też o to, czy dostał zapewnienie, iż ustawa będzie procedowana w Sejmie na tyle szybko, by nie został zagrożony termin jej wejścia w życie, zaplanowany przez resort nauki na październik br.

Minister podsumował, że "na pewno jest wola szybkiego procedowania tej ustawy".

Oceniając atmosferę spotkań z przedstawicielami PiS, wicepemier powiedział: "Po uwzględnieniu jakiejś części uwag tych, którzy zgłaszają zastrzeżenia, ustawa zostanie przez polski parlament przyjęta".

Podczas czwartkowej konferencji Jarosław Gowin ogłosił też, że poparcia dla projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce udzieliło Niezależne Zrzeszenie Studentów.

"Szczególnie ważne dla mnie jest stanowisko tych, którzy są najważniejszymi interesariuszami świata polskich uczelni: stanowisko studentów. Bardzo cieszę się, że już wcześniej poparcia projektowi udzielił Parlament Studentów RP, a więc oficjalna reprezentacja ogółu polskich studentów. Tym bardziej jest mi miło, że poparcia udziela kolejne ważne środowisko, kolejna bardzo ważna organizacja: Niezależne Zrzeszenie Studentów" - powiedział Gowin podczas czwartkowej konferencji prasowej.(PAP)

Zmiany w szkolnictwie wyższym bez poparcia PiS?>>