Prof. Rafał Blicharz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego powiedział, że przedsięwzięcie w dużej mierze jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Podkreśla, że aby z powodzeniem poruszać się w Chinach i realizować swoje biznesowe zamiary nie można naruszać pewnych reguł, trzeba też orientować się w standardach biznesowych i zapoznać z regulacjami prawnymi.

"Pomysł zrodził się dwa lata temu, gdy udaliśmy się na doroczne spotkania przedstawicieli władz wydziałów prawa z całej Europy. Na tych spotkaniach pojawiają się także przedstawiciele uniwersytetów spoza kontynentu. Pojawiły się wówczas informacje, że Chiny są żywotnie zainteresowane współpracą z uniwersytetami z całego świata" - powiedział prof. Blicharz i dodał, że zainteresowanie współpracą wynika m.in. z chęci zawiązania różnorodnych kontaktów.

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej ruszy w październiku. W tej współpracy, jak dodał, kluczowe będzie współdziałanie z dwoma uczelniami - Pekińskim Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych oraz Uniwersytetem Północnowschodnim w Shenyang, z którym Uniwersytet Śląski współpracuje do wielu lat.

Nabór rozpocznie się najpóźniej za dwa miesiące. "Projekt Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej jest skierowany dla Polaków, ale także dla osób z państw ościennych, nie tylko studentów - po prostu wszystkich, którzy są zainteresowani Chinami, kulturą tego państwa, jak również podjęciem jakiegoś przedsięwzięcia biznesowego, czy prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy z partnerami chińskimi" - powiedział prof. Blicharz.

Zajęcia będą prowadzić m.in. przedstawiciele poszczególnych uczelni chińskich, ich wydziałów prawa, ale także znawcy kultury chińskiej. Będą one organizowane co miesiąc przez kilka dni w językach polskim lub angielskim. Niektórzy z chińskich ekspertów posługują się językiem polskim.

"Chińczycy to życzliwi, otwarci i niezwykle przywiązani do tradycji ludzie, którzy jednocześnie przywiązują wagę do pewnych standardów, o których dzisiaj w Europie się zapomina. Dotyczy to również standardów biznesowych. Dlatego, aby z powodzeniem poruszać się w Chinach i realizować swoje biznesowe zamiary nie można naruszać tych specyficznych reguł tam panujących" - dodał.

Na zajęciach będzie można również się zapoznać z regulacjami prawnymi. "Trzeba się orientować w tamtejszych regulacjach prawnych, na przykład, w którym momencie można mówić o zawarciu umowy w Chinach, a w którym momencie to są jeszcze tylko negocjacje. Trzeba wiedzieć, że w poszczególnych porządkach prawnych państw nieco inaczej to wygląda i stąd jest potrzeba zachowania pewnej ostrożności prawnej" - powiedział.

Przy okazji takich rozmów, jak wskazał profesor, nie można zapominać o specyfice kulturowej. Jak dodał, są pewne drobiazgi, do których Chińczycy przywiązują dużą wagę.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

"Chińczycy bardzo na to zwracają uwagę w czasie rozmów, a przecież chodzi o to, żeby ich nie urazić swoim zachowaniem. Takim prostym przykładem jest podanie wizytówki. W zachodnich kręgach podaje się po prostu wizytówkę jedną ręką, natomiast w Chinach należy ją podawać trzymając dwoma rękami i wykonując taki delikatny skłon w stronę osoby, której się ją wręcza. W przeciwnym wypadku może to zostać odebrane jako taka pewna nonszalancja" - powiedział.

Program Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej zakłada m.in. prowadzenie zajęć z kultury i etosu chińskiego, poświęconych specyficznym procedurom biznesowym, kulturze/tradycji, oraz pewnym zachowaniom, które są specyficzne dla tego kraju. Będą one również okazją, by porozmawiać z profesorami, ekspertami prawa chińskiego o podstawowych regulacjach jakie obowiązują w tym kraju.(PAP)