Wydarzenie zaplanowano na 9:00. Debaty polityczne organizowane są od 1991 r. przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - na wzór tych prowadzonych w polskim Sejmie lub podczas posiedzeń Rady Europejskiej. Dotychczasowe dyskusje dotyczyły kwestii związanych z integracją europejską. Na początku roku akademickiego spośród studentów wyłaniane jest w drodze głosowania Prezydium, w którego skład wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie i sekretarze. Spełniają oni tradycyjne funkcje określone w regulaminach Sejmu i Senatu. Pozostali studenci dzielą się na grupy, z których każda reprezentuje konkretną (wylosowaną) polską partię polityczną i broni jej spojrzenia na daną sprawę.

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł