Informacje potwierdził rzecznik wojewody wielkopolskiego. „Sąd uchylił decyzje wojewody w sprawie sołectw w Jarocinie, choć częściowo podzielił nasze wątpliwości. Prawdopodobnie odwołamy się od tego rozstrzygnięcia, ale dopiero po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia decyzji sądu” – powiedział PAP Tomasz Stube.

W marcu radni Jarocina podjęli uchwały, w których w miejsce zlikwidowanych dzielnic powołali sześć sołectw. Zmiana ta miała pozwolić na zaoszczędzenie części pieniędzy dzięki funduszowi sołeckiemu.

Środki z funduszu są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Według wyliczeń radnych w 2014 roku byłoby to ponad 20 tys. zł dla sołectwa. Prawo stanowi, że gmina otrzymuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu z budżetu państwa.

Pod koniec kwietnia wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze orzekające nieważność tych sześciu uchwał rady miejskiej w Jarocinie, uznając, że miasto Jarocin, jako jedna z większych w województwie wielkopolskim jednostek organizacyjnych na prawach miejskich, nie ma umocowania prawnego do tworzenia "wiejskich" jednostek pomocniczych.

Radni Jarocina uznają, że ustawa o samorządzie gminnym daje radom prawo do podziału na dowolny rodzaj jednostek pomocniczych.

Wyrok nie jest prawomocny.