54-letni wójt gminy Łyszkowice Włodzimierz T. został zatrzymany na polecenie Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.

"Wójt gminy usłyszał w prokuraturze zarzuty popełnienia 167 przestępstw. Zarzuty dotyczą lat 1998-2012, a jest on podejrzany o oszustwa, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Za zarzucane wójtowi czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu śledczy zastosowali wobec niego zawieszenie w obowiązkach służbowych oraz poręczenie majątkowe w wysokości 15 tys. zł. W związku z tym prawdopodobnie konieczne będzie wyznaczenie dla gminy komisarza.

Według prokuratury zarzuty to efekt ustaleń policji, łowickiej prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Największa grupa stawianych wójtowi Łyszkowic zarzutów dotyczy oszustw związanych z rozliczeniem rzekomych delegacji z wyjazdów służbowych. W sumie chodzi o 62 przypadki rozliczenia kosztów takich wyjazdów podczas, gdy w rzeczywistości ich nie było. Według śledczych samorządowiec miał wyłudzić w ten sposób w sumie ok. 5 tys. zł.

Zdaniem prokuratury Włodzimierz T. miał przekraczać swoje uprawnienia m.in. wydając dyrektorom podległych placówek oświatowych poleceń dotyczących zatrudniania w nich konkretnych osób, głównie członków rodziny wójta. Miał on także polecić, żeby przedszkole w Łyszkowicach dokonywało zakupów różnego rodzaju artykułów w sklepach należących do jego bliskiej rodziny, nawet w miejscowości odległej o 40 km.

Jak ustalono, wójt wydawał także polecenia co do zmiany ubezpieczyciela dzieci w podległych placówkach oświatowych. "Zgodnie z poleceniami wójta zmiana miała się dokonać na rzecz tej firmy, której przedstawicielem była jedna z pracownic Urzędu Gminy" - wyjaśnił Kopania.

W innym przypadku - według śledczych - T. polecał również wyłapywanie bezpańskich psów na koszt gminy, pomimo braku - koniecznej w tym przypadku - uchwały Rady Gminy. Dodatkowo podmiot, któremu zostało to zlecone, nie miał pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i Stowarzyszenia Ochrony Praw Zwierząt.

Według prokuratury kolejna grupa nieprawidłowości dotyczących przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków związanych z brakiem nadzoru nad wykonywaniem umów na dofinansowanie lokalnego klubu sportowego. "Zastrzeżenia dotyczą sposobu kontroli i weryfikacji sprawozdań i zasadności dotacji" - zaznaczył rzecznik prokuratury. Z zebranych dowodów wynika, że do wyboru klubu na dofinansowanie doszło bez przeprowadzenia wymaganej procedury konkursowej.

Kolejne zarzuty związane są z niektórymi umowami podpisanymi przez gminę, a konkretnie brakiem na niej kontrasygnaty skarbnika gminy. Według śledczych są także zastrzeżenia merytoryczne co do niektórych umów dotyczących głównie budowy gminnego przedszkola.

Gmina Łyszkowice położona jest w południowej części powiatu łowickiego; liczy ok. 7 tys. mieszkańców, a na jej terenie znajduje się jeden z węzłów autostrady A2.