We wtorek wojewoda podsumowała ponad rok działania rządowego programu "Rodzina 500 plus". Leniart zaznaczyła, że celem programu jest wzrost liczby urodzeń i ma to odzwierciedlenie w danych za ubiegły rok. Jak poinformowała, w roku 2015 urodziło się w województwie 19 566 dzieci, a w roku ubiegłym nastąpił wzrost o niespełna 4 proc. "Urodziło się 20 262 dzieci. Ufam, że jest to jeden z efektów działania programu" - dodała.

Wojewoda podkreśliła, że kolejnym celem programu "500 plus" jest walka z ubóstwem polskich rodzin. "I na tym polu także odnotowaliśmy istotny plus wdrożenia programu. Według szacunków, ok. 12 proc. polskich dzieci żyło w sytuacji skrajnego ubóstwa, w wyniku wypłaty świadczenia na skraju skrajnego ubóstwa pozostaje niespełna 1 proc. Zatem w tym zakresie program osiągnął cel" - podsumowała.

Z danych, które przedstawiła Leniart, wynika, że w regionie o ok. 20 proc. zmniejszyła się liczba decyzji przyznających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

W województwie podkarpackim wsparcie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymało dotychczas ponad 242 tys. dzieci. Do rodzin trafiło już łącznie ponad 1 mld 433 mln zł.

Zdaniem wojewody, nie potwierdziły się zarzuty dotyczące marnotrawienia środków z programu "Rodzina 500 plus". Jak powiedziała, w regionie tylko średnio 15 świadczeń miesięcznie jest przekazywanych w formie rzeczowej lub opłacania usług. Według niej, na tle 242 tys. dzieci, na które te środki są pobierane, jest to "margines".

Według badań, które przeprowadził Podkarpacki Urząd Wojewódzki wynika, że 30 proc. rodzin za pieniądze z programu kupuje dzieciom odzież i obuwie. 22 proc. badanych przeznaczyło pieniądze na rodzinny wyjazd wakacyjny. Tyle samo osób kupuje dodatkowe pomoce naukowe dla dzieci. Tylko 1 proc. badanych przeznaczyło otrzymane wsparcie na zakup samochodu lub motoru.

"Dlatego z całą pewnością możemy powiedzieć, że rodzice bardzo racjonalnie wydatkują te pieniądze. Wydają środki, żeby zaspokoić potrzeby swoich dzieci" - podkreśliła Ewa Leniart.

Na realizację programu "Rodzina 500 plus" na Podkarpaciu na 2017 rok przeznaczono kwotę 1 mld 365 mln zł.

(PAP)