Jak poinformował włocławski magistrat, zamkniecie izby wytrzeźwień jest konsekwencją decyzji radnych sprzed pół roku. Od tego czasu dwukrotnie ogłaszano konkursy na prowadzenie izby przez niezależne od miasta instytucje, ale nie zgłosił się żaden chętny.

Przyczyną fiaska były prawdopodobnie względy finansowe. Miasto chciałoby przeznaczyć na utrzymanie izby 600 tys. zł rocznie, a to o ok. 200 tys. mniej niż wydawano na ten cel do tej pory, gdy funkcjonowała ona jako instytucja komunalna. Władze Włocławka nie rezygnują jednak z poszukiwań nowego zarządcy izby i zapowiadają, że wkrótce ogłoszą kolejny konkurs.

Samorządy nie mają obecnie obowiązku utrzymywania izb wytrzeźwień. W regionie kujawsko-pomorskim do 2010 roku działało pięć izb wytrzeźwień podlegających samorządom największych miast, funkcjonujących na prawach powiatu (tzw. prezydenckich).

Jako pierwsza w regionie na likwidację swojej izby w dotychczasowej formie zdecydowała się w 2010 roku Bydgoszcz. Zdaniem ówczesnych władz miasta siedziba placówki wymagała kapitalnego remontu, którego koszt był nieopłacalny. Izbę zamknięto, ale w zamian powstał mniejszy punkt pomocy nietrzeźwym, działający obok schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jako własną instytucję utrzymuje nadal swą izbę Toruń, gdzie funkcjonuje ona w ramach Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. W Grudziądzu zadanie prowadzenia izby powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, który za miejską dotację utrzymuje obok izby pokoje noclegowe dla osób w sytuacji kryzysowej.

Władze Inowrocławia zdecydowały w 2011 roku o zamknięciu swojej izby wytrzeźwień. Jak wówczas argumentowano, "klienci" placówki rzadko płacili za swój pobyt i dług izby sięgnął blisko 2 mln zł. (PAP)