Jak poinformowała Marta Bagrowska z miejscowego starostwa, ponad 2,5 mln zł otrzymają warsztaty terapii zajęciowej. "Dzięki tej kwocie wzrośnie m.in. dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w warsztatach z 1233 zł do 1360 zł. Zostaną także doposażone placówki oraz sfinansowane prace związane z ich remontami i bieżącymi naprawami" - powiedziała Bagrowska.

Prawie 450 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zakupów niezbędnego sprzętu ułatwiającego niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie – środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Wsparcie turnusów rehabilitacyjnych wyniesie w tym roku 150 tys. zł. Pieniądze pozwolą na dofinansowanie, po dwuletniej przerwie, pobytów nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych.

Pozostałą kwotę przeznaczono na walkę z barierami architektonicznymi i w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji oraz na rehabilitację zawodową i społeczną.

Jak dodała Bagrowska, w porównaniu z ubiegłymi latami większa w tym roku kwota pieniędzy z PFRON pozwala pomóc znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych.(PAP)

zak/ bno/