W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wójtowie i burmistrzowie czterech gmin podpisali umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami dotyczącymi głównie transportu na obszarze aglomeracji poznańskiej. Środki w wysokości 35 mln złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Pozostałe koszty inwestycji poniosą lokalne samorządy.

"To jest już druga odsłona tego przedsięwzięcia, związanego z rozwiązywaniem kłopotów komunikacyjnych w ramach aglomeracji poznańskiej. To są obecnie najbardziej nabrzmiałe problemy w przestrzeni regionu. Teraz tworzymy dobre podstawy, by zmierzać w kierunku utworzenia kolei metropolitarnej i żeby stworzyć dobre warunki do przemieszczania się wewnątrz metropolii poznańskiej" - powiedział na konferencji prasowej marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Projekty obejmują m.in. budowę węzłów przesiadkowych, parkingów Park&Ride, Bike&Ride, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego spełniającego normy EURO 6.

"Projekty mają charakter złożony, bowiem dotyczą zarówno infrastruktury węzłów przesiadkowych, jak i samego transportu, który ma dowozić pasażerów do tych węzłów z bardziej oddalonych miejsc danej gminy. Do tego dochodzi kwestia uzbrojenia tej infrastruktury o elementy towarzyszące, polepszające komfort i bezpieczeństwo, które są niezbędne w transporcie" - dodał.

Największym beneficjentem tej części programu będzie gmina Czerwonak, która przygotowała trzy projekty na łączną kwotę ponad 20 mln złotych. Dotyczą one modernizacji infrastruktury wokół dworców kolejowych w Owińskach, Bolechowie i Czerwonaku, polegających na wybudowaniu ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów dla samochodów oraz wiat postojowych dla rowerów, a także niewielkich remontach dróg. Gmina zakupi również trzy niskoemisyjne autobusy, które będą dowozić pasażerów na dworce.

"Duży obszar gminy Czerwonak zajmuje Puszcza Zielonka, dlatego ten projekt niskoemisyjności jest tu jak najbardziej wskazany. Dzięki remontom dróg wokół dworców poprawi się też bezpieczeństwo mieszkańców" - podkreślił wójt Czerwonaka Jacek Sommerfeld.

Dotychczas w ramach programu "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego", zarząd województwa wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 138 mln złotych. (PAP)