Pierwsza z nich odnosi się do kont "Wykonawcy" na Platformie. Obecnie "Wykonawca" może mieć jedno konto, a po zmianach wprowadzona zostanie funkcjonalność analogiczna jak obecnie oferowana jest zamawiającym, czyli możliwość odzwierciedlenia struktury decyzyjnej firmy poprzez nadawanie statusów "Kierownika Wykonawcy" i "Asystenta Wykonawcy".

Drugą ważną modyfikacją jest wprowadzenie, obok kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, trzeciej możliwości przy składaniu i potwierdzaniu zamówień. Po wprowadzeniu zmian do przeprowadzenia transakcji obu stronom postępowania - czyli zarejestrowanym na Platformie eKatalogi "Zamawiającym" i "Wykonawcom" - wystarczy kliknięcie odpowiednio "złóż zamówienie" oraz "akceptuj  zamówienie".

Wprowadzane modyfikacje są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez jej użytkowników. W 2016 roku w Urzędzie Zamówień Publicznych odbywały się Dni Otwarte eKatalogów. Uczestnicy tych spotkań zapoznawali się z funkcjonalnościami i zaletami Platformy oraz brali udział w dyskusji dotyczącej tego narzędzia. Uwagi i pytania dotyczące funkcjonalności Platformy eKatalogi wpływały również na wspierającą użytkowników infolinię czy formularz kontaktowy. Wszystkie one są bardzo istotne - bowiem to między innymi na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące wprowadzanych zmian.

Platforma eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych. Daje firmom możliwość zamieszczenia oferty na towary bądź usługi, a kupującej na niej administracji publicznej umożliwia szybkie i proste przejście procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwot zobowiązujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku większości zamawiających kwoty nieprzekraczającej 30 000 EUR. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł