W Starachowicach budżet obywatelski będzie realizowany po raz drugi. Podobnie jak w ub.r. miasto podzielono na cztery okręgi, w każdym z nich będą realizowane pomysły za maksymalnie 300 tys. zł.

Jak mówił w czwartek podczas konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek, maksymalny koszt jednego ze zgłaszanych w okręgu projektów nie może przekroczyć 200 tys. zł. „Liczymy, że przez to ograniczenie, szansę na realizację będą miały także projekty o mniejszej wartości” – podkreślił.

Materek zachęcał starachowiczan do aktywnego włączenia się w procedurę pracy nad budżetem obywatelskim podczas konsultacji społecznych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Projekty, które merytorycznie muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy i przyczyniać się do rozwoju miasta, będzie można zgłaszać przez cały czerwiec - osobiście w magistracie, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Z inicjatywą mogą wyjść mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, a projekt musi mieć poparcie minimum 15 osób z danego okręgu.

Wersyfikacja formalna, prawna i kosztowa pomysłów potrwa do 31 lipca. Do września ma być prowadzona kampania informacyjna, na temat projektów dopuszczonych pod głosowanie. Samo głosowanie odbędzie się jesienią - władza miasta liczą, że uda się je połączyć z wyborami parlamentarnymi, by zwiększyć frekwencję w głosowaniu nad budżetem.

W 2014 r. (do rozdysponowania było także 1,2 mln zł) głosy na 74 projekty oddało ponad 3 tys. starachowiczan. Wybrali: budowę placu zabaw i terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego dla młodzieży i dorosłych na osiedlu Wzgórze, montaż kamer monitoringu na ulicach Granicznej, Kopalnianej i Złotej oraz remonty ulic: Wojska Polskiego i Józefa Dwernickiego. Rozstrzygnięto już przetargi na realizację części inwestycji.

W Sandomierzu pomysł realizacji budżetu obywatelskiego także pojawił się w ub.r. Nowo wybrane władze miasta uznały, że idea nie była realizowana we właściwy sposób – dlatego m. in. zmieniono regulamin przedsięwzięcia.

Od kilku dni trwają konsultacje z mieszkańcami, podczas których władze Sandomierza przedstawiają ideę budżetu obywatelskiego. Na razie nie wiadomo, jak duża część budżetu miasta w 2016 r. będzie przeznaczona na inicjatywy zgłoszone przez obywateli. Burmistrz Marek Bronkowski oszacował, że będzie to co najmniej pół miliona zł. Nie wykluczył, że kwota będzie większa, jeżeli projekty okażą się ciekawe.

Pomysły, które do połowy czerwca będą mogli zgłaszać pełnoletni sandomierzanie - co najmniej trzy osoby, z poparciem 15 mieszkańców - mogą dotyczyć nie tylko modernizacji czy budowy elementów infrastruktury miejskiej, ale także wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Zgłoszone pomysły będą do końca wakacji weryfikowane – w dwóch etapach, także z udziałem mieszkańców. Projekty dopuszczone pod głosowania będą promowane, a głosowanie – internetowe, listowe lub przy urnie w magistracie – zaplanowano na koniec września.

W 2016 r. w woj. świętokrzyskim budżet partycypacyjny będą realizowały także Kielce. Do trzeciej edycji przedsięwzięcia, na które władze miasta przeznaczyły 5 mln zł, mieszkańcy zgłosili 147 projektów. Obecnie trwa ich weryfikacja. (PAP)