W styczniu wprowadzono nowy system egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów. Jednak niektóre z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) nie mają połączenia elektronicznego ze starostwami, które wydają prawa jazdy.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ podała w komunikacie, że śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion przestępstwa. Wcześniej - jak poinformowano - prokuratorzy zgromadzili w sprawie m.in. "kompletną dokumentację źródłową i przeprowadzili jej analizę". Decyzję o umorzeniu podjęto pod koniec września.

Systemy dla WORD-ów przygotowywały dwie firmy: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w konsorcjum z grupą Sygnity i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), przy czym tylko ta druga ma dostęp do danych ze starostw. PWPW od 10 lat wydaje prawa jazdy i zbudowała w starostwach system informatyczny, jednak podpisała umowy tylko z niektórymi WORD-ami. W konsekwencji większość WORD-ów w Polsce nie ma dostępu do systemu w starostwach, bo wybrały system egzaminowania przygotowany przez ITS. Problem polega na tym, że systemy te nie są ze sobą kompatybilne.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konsorcjum ITS/Sygnity zostało złożone w lutym. Ministerstwo transportu podejrzewało, że konsorcjum podało nieprawdę w dokumentacji dotyczącej systemu teleinformatycznego. Chodziło m.in. o informację o dostępie do systemu teleinformatycznego starostw, które wydają prawa jazdy. W zawiadomieniu wskazano, że system przygotowany ITS/Sygnity nie jest zintegrowany z systemem wydającym prawa jazdy.

ITS temu zaprzeczał. "Zgodnie z wymaganiami ogłoszenia przetargowego wynikającymi z rozporządzenia dotyczącego systemu teleinformatycznego dla WORD-ów, konsorcjum ITS/Signity podało prawdziwe informacje na temat dostępu do systemu teleinformatycznego starostw powiatowych" - napisał Instytut w oświadczeniu przesłanym w lutym PAP. ITS zapewniał też, że konsorcjum jest od dawna gotowe do integracji systemów pomiędzy WORD-ami a starostwami i podtrzymuje stanowisko, że "dostęp do interfejsu dla WORD powinien być nieodpłatny".

"Ustalono, że w ofercie przetargowej konsorcjum ITS/Sygnity złożyło zapewnienie, iż oferowany system posiada jedynie możliwość integracji z systemem starostw" - zaznaczyła prokuratura. Dodała, że nowa funkcjonalność systemu informatycznego starostw, tzw. profil kandydata na kierowcę, została uruchomiona dopiero w styczniu, zatem w chwili składania oferty przez ITS/Sygnity nie było możliwości, aby złożyć zapewnienie o dostępności do elementów systemu, który wówczas jeszcze nie funkcjonował.

Pod koniec sierpnia ITS i PWPW poinformowały, że powstanie konsorcjum, które we współpracy z ekspertami resortu transportu, będzie odpowiadało za ujednolicenie systemu we wszystkich ośrodkach ruchu drogowego w kraju. Zmiany mają zostać wdrożone do końca listopada, tak aby od przyszłego roku wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mogły przeprowadzać egzamin na prawo jazdy z wykorzystaniem jednolitego systemu teleinformatycznego oraz jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych. Ta ostatnia ma być zatwierdzona przez resort transportu.