Rozporządzenie zaskarżyła w marcu do TK grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Wskazywali oni, że zarówno powołanie gminy, zmiana jej granic, czy likwidacja, są oddzielnymi decyzjami administracyjnymi, w określonej procedurze i każda z takich decyzji wymaga przeprowadzenia odrębnych konsultacji z mieszkańcami.

"Wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji dotyczących wydania rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka nie usprawiedliwia tego, że Rada Ministrów nie skonsultowała uchylenia tego rozporządzenia z mieszkańcami. Konsultacje dotyczące utworzenia gmin były przeprowadzone w innym celu niż ten, który zamierzano osiągnąć, wydając rozporządzenie uchylające" - wskazał w czwartek w uzasadnieniu wyroku Trybunał.

TK rozpatrzył tę sprawę w składzie trzech sędziów. Przewodniczącym składu był sędzia Michał Warciński, zaś w składzie znaleźli się sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski oraz będący sprawozdawcą Mariusz Muszyński.

Podbiałostocka gmina Grabówka oraz gmina Szczawa w Małopolsce miały powstać 1 stycznia 2016 r., poprzez wydzielenie ich z gmin Supraśl oraz Kamienica. Kilka miesięcy wcześniej taką decyzję podjął rząd ówczesnej premier Ewy Kopacz i rozpoczęły się przygotowania administracyjne oraz prawne do działalności nowego samorządu. Tuż przed końcem 2015 roku premier Beata Szydło podpisała jednak rozporządzenie, które decyzję poprzedników uchyliło. (PAP)