Przyjęty jednogłośnie program ma się przyczynić do większej konkurencyjności gospodarczej miasta, ale także bezpośrednio wpłynąć na sytuację mieszkańców. Wsparcie przedsiębiorców ma się bowiem przełożyć na nowe miejsca pracy.

Program zakłada m.in. przygotowanie przez miasto ok. 152 ha gruntów pod inwestycje w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rzecznik prezydenta Suwałk Jarosław Filipowicz powiedział w środę PAP, że to koszt rzędu blisko 50 mln zł. Już wcześniej władze Suwałk informowały, że będą się starać o pozyskanie środków z UE na ten cel. Filipowicz dodał, że miasto sukcesywnie dozbraja też tereny m.in. w rejonie Papierni.

Program zawiera ogólne zapisy m.in. o tym, że Suwałki będą wspomagać młodych ludzi z ciekawymi pomysłami na biznes w mieście. By nie wyjeżdżali z Suwałk, miasto chce im czasowo przyznawać mieszkania komunalne. Mieszkania miałyby wspierać absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów poniżej 30. roku życia. Mieliby je dostawać na okres prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinach ważnych dla miasta. Wszystkie szczegóły mają być ustalone przez radnych w odrębnej uchwale. Filipowicz powiedział, że propozycje dotyczące mieszkań będą omawiane być może na sesji w październiku.

W osobnej uchwale zostaną też sprecyzowane przez radnych zasady przejmowania na własność gruntów, które firmy mają w wieczystym użytkowaniu. Taką możliwość przewiduje również przyjęty w środę program. Przedsiębiorcy mają dostawać bonifikaty w nabywaniu tych gruntów. Program zakłada, że ulgę miałby też przedsiębiorca, który wpłaci należność jednorazowo. Już wcześniej informowano, że bonifikaty obowiązywałyby przez trzy lata; ich wysokość ustalą radni.

Władze Suwałk będą również kontynuować system ulg podatkowych dla firm. Chodzi o zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ulgi były już wdrażane w ciągu ostatnich czterech lat, teraz mają być kontynuowane. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował radnych, że w latach 2010-2014 wysokość tych ulg przekroczyła 1,8 mln zł. Powstało 114 nowych miejsc pracy, dlatego warto jego zdaniem program kontynuować.

W Suwałkach działa ok. 7 tys. podmiotów gospodarczych, z czego - jak podkreślano na środowej sesji - 80 proc. to działalność gospodarcza, którą prowadzą osoby prywatne.(PAP)