Struzik powiedział, że urząd marszałkowski pracuje obecnie nad autopoprawką do projekt budżetu na 2015 r., w której uwzględnione zostanie mniejsze obciążenie janosikowym w przyszłym roku.

Według starego systemu województwo mazowieckie miało zapłacić w przyszłym roku ok. 500 mln zł janosikowego. W październiku resort finansów przesłał do samorządów wytyczne, zgodnie z którymi wpłata Mazowsza w 2015 roku miała wynieść 372 mln zł.

Następnie w efekcie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - którą na początku listopada podpisał prezydent Bronisław Komorowski - danina ta obniżona została jeszcze o ok. 100 mln zł. W związku z tym, województwo będzie musiało w przyszłym roku zapłacić 271 mln zł janosikowego, czyli o ponad 200 mln zł mniej w stosunku do pierwotnego założenia, które wynikało jeszcze starego systemu.

W takiej sytuacji urząd marszałkowski zapowiadając autopoprawkę do projektu budżetu wskazywał, że musi poczekać na wytyczne z resortu finansów dot. wysokości janosikowego, które w przyszłym roku Mazowsze będzie musiało zapłacić.

Ministerstwo Finansów pytane przez PAP, czy urząd rzeczywiście musi czekać na takie wytyczne odpowiedziało m.in., że w pracach parlamentarnych nad przepisami noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi wyliczenia wpłat województw na 2015 r.
uczestniczyli również przedstawiciele województwa mazowieckiego. "W trakcie posiedzeń były prezentowane skutki finansowe projektu, w tym wysokość wpłat do budżetu państwa województwa mazowieckiego w 2015 r. Istnieje więc możliwość samodzielnego wyliczenia na rok 2015 kwoty wpłat województwa mazowieckiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw" - poinformowało MF.

Struzik przyznał, że zarząd nie będzie czekał na takie wytyczne, a stosowna autopoprawka do projektu budżetu województwa na 2015 rok jest przygotowywana. Pytany na jakie cele zostaną przeznaczone "zaoszczędzone" pieniądze z janosikowego poinformował, że m.in. na remonty dróg na Mazowszu, które pilnie potrzebują naprawy. "Będziemy też starali się po części zasypać dziury budżetowe, które pojawiły się chociażby w stosunku do instytucji kulturalnych, które były na granicy wydolności" - dodał. Marszałek województwa wskazał, że na dotacje będą mogły również liczyć instytucje oświatowe.

Na razie zgodnie z obecnym projektem budżetu, w 2015 roku dochody województwa mazowieckiego planowane są w wysokości ponad 2,5 mld zł, a wydatki na poziomie blisko 2,47 mld zł. Mazowsze chce z podatków dochodowych uzyskać w przyszłym roku 1,48 mld zł, z czego dochód z PIT ma wynieść 262 mln zł, a z CIT 1,22 mld zł. Ma być to odpowiednio o 7,78 i 3,23 proc. więcej w stosunku do 2014 r.

Jak wynika z ustaleń sejmiku poprzedniej kadencji, do 15 grudnia br. musi się odbyć pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2015 r. Następnie projekt wraz z poprawkami zostanie złożony do oceny komisji sejmikowych. Jako ostateczny termin przyjęcia budżetu wyznaczono 31 stycznia 2015 r.
Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie obniżenie wpłaty janosikowego obowiązywać będą jednak tylko w 2015 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2015 i 2016 roku.

Struzik zapowiedział, że będzie nadal współpracował z posłami, aby ponownie złożyć projekt ustawy, która regulowałaby kwestie wpłat województwa mazowieckiego do budżetu państwa. Zapowiedział, że nowy projekt powinien zostać przygotowany jeszcze w grudniu. Zwrócił uwagę, że kwestie janosikowego powinny być rozwiązane do połowy przyszłego roku, czyli do czasu kiedy opracowywany jest budżet państwa na 2016 rok.

Marszałek województwa mazowieckiego zapowiedział ponadto zamiar zgłoszenia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej "algorytmu podziału składki zdrowotnej na wojewódzkie oddziały NFZ".

"W tym też jest problem. Od 2009 r. kiedy wprowadzono nowy algorytm mamy olbrzymie problemy. Tu nie chodzi tylko o jednostki, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym, ale wszystkie szpitale mają problemy z niepłaconymi niewykonaniami, są olbrzymie transfery do innych województw. Na przykład janosikowe w 2013 roku wynosiło ok. 650 mln zł, to janosikowe bis czyli transfer składki zdrowotnej - 1,3 mld zł. To wszystko razem powoduje, że województwo jest drenowane nadmiernie" - zaznaczył.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. (PAP)