Fundusze mają się zajmować m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury.

Umowa, jak informuje resort skarbu, obejmuje utworzenie czterech funduszy, które będą zarządzane przez PIR. Są nimi Fundusz Inwestycji Samorządowych, dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych (kapitałowy i dłużny) oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Umowa jest elementem programu "Inwestycje polskie".

"Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR. Celem utworzenia tych funduszy jest wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy. Dzięki tym środkom rozwijać się będzie infrastruktura, poprawi się efektywność przedsiębiorstw, nastąpi wzrost innowacyjności, a także wzrośnie zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów. PIR to wiarygodny i stabilny partner dla podmiotów planujących inwestycje" – mówi, cytowany w komunikacie, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

Najważniejszą zmianą w dotychczasowej strategii PIR S.A. - jak wynika z komunikatu - jest uruchomienie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. "Dysponować będzie on początkowo środkami finansowymi o wartości 1,5 mld zł. Kapitał ten będzie inwestowany poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje lub poprzez udzielanie finansowania typu mezzanine" - informuje MSP.

Fundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w sektorze przemysłowym, "preferując projekty istotne dla funkcjonowania całej branży pod względem pozycji rynkowej, przyczyniające się do zwiększania przychodów, realizacji fuzji i przejęć lub ekspansji organicznej".

Fundusz Inwestycji Samorządowych ma z kolei wspierać inwestycje w obszarze infrastruktury komunalnej poprzez obejmowanie bądź użytkowanie akcji lub udziałów w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych np. za wodociągi, transport czy gospodarkę odpadami. Jego początkowa kapitalizacja planowana jest na 600 mln zł - informuje resort skarbu.

Z kolei Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych mają koncentrować się na dużych projektach z sektora energetycznego, transportowego czy telekomunikacyjnego, a każdy z tych dwóch funduszy ma dysponować kwotą ponad 2,2 mld zł - podaje MSP.

"Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w kraju. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. (PAP)