Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ogłoszono pod koniec kwietnia. Stanęły do niego dwa konsorcja: PGK Słupsk (jedynym udziałowcem spółki jest miasto) i Remondis Warszawa oddział w Lęborku z ofertą za 16,1 mln zł oraz konsorcjum Elwoz Miechucino i Agora–1 Lębork z ceną 18,4 mln zł.

Z szacunków wykonanych na podstawie ustalonych w styczniu br. przez radę miasta stawek – 9 zł za miesięcznie od osoby za odbiór śmieci posegregowanych i 12 zł za nieposegregowane – wynikało, że w nowym systemie gospodarki odpadami dysponować będzie kwotą 13,2 mln zł.

Prezydent Słupska chciał pokryć różnicę między najtańszą ofertą w przetargu a spodziewaną kwotą tzw. z podatku śmieciowego przez podwyższenie stawek odpowiednio do 10,20 zł i 13,70 zł.

W środę radni zebrali się w tej sprawie na nadzwyczajnej sesji. Nowych stawek jednak nie uchwalili, uznając po niemal trzygodzinnej debacie, że oznaczałoby to uleganie dyktatowi cenowemu najtańszego oferenta i przerzucanie kosztów na mieszkańców.

Część radnych sugerowała unieważnienie przetargu i ogłoszenie kolejnego. Władze Słupska nie zdecydowały się jednak na to rozwiązanie. W ich ocenie doprowadziłoby to do „śmieciowego” chaosu pod 1 lipca br.

Po kilkugodzinnej naradzie prezydent miasta – jak poinformował jego rzecznik Dawid Zielkowski - zdecydował o rozstrzygnięciu przetargu, przyjęciu oferty konsorcjum PGK i Remondis i dopłaceniu brakującej kwoty z budżetu.

Słupski ratusz zapowiedział jednocześnie, że w związku z tym, iż nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów powinien sam się bilansować, mieszkańcy muszą się liczyć ze ściślejszą weryfikacją deklaracji i zawartych w niej informacji.

Umowa z PGK i Remondisem ma być zawarta na 18 miesięcy i obowiązywać do 31 grudnia 2014 r.

W Słupsku tzw. podatek śmieciowy będzie naliczany w oparciu o liczbę mieszkańców danej nieruchomości. Opłaty będą wnoszone co miesiąc. (PAP)

sibi/ mki/ jbr/