Do 25 sierpnia do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (organizatora projektu) wpłynęło osiem zgłoszeń. Zmian w swojej gminie oczekiwali samorządowcy z Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Myszkowa, Orzesza, Rybnika, Czerwionki-Leszczyn, Woźnik oraz zwycięskiego Mstowa - gminy wiejskiej liczącej 10 tys. mieszkańców.

 

W uzasadnieniu do zgłoszenia samorządowcy z Mstowa napisali, że jest to "bardzo atrakcyjna, jurajska gmina bezpośrednio sąsiadująca z Częstochową", a "bogata historia, ciekawe obiekty architektoniczne, piękny teren wokół rzeki Warty, przepływającej przez gminę, to atuty gminy". Dodali także, że "dizajnersko to teren dziewiczy", dlatego stanowi ciekawe wyzwanie.

 

Organizatorzy projektu podkreślali, że w każdej gminie znajdzie się coś do poprawienia, np. mało interesujący plac zabaw, park, albo tablice informacyjne w urzędzie. Udział w projekcie ma także uzmysłowić gminie, że warto inwestować w projektantów, tak jak to robią prywatne przedsiębiorstwa. "Chodzi nie tylko o projektowanie przestrzeni publicznej, ale także usług publicznych" - dodała Woźniak.

 

W skład zespołu projektowego weszli studenci kierunków artystycznych z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W zespole są także freelancerzy oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Pracami w gminie będzie kierować dwójka ekspertów: konsultantka User Experience i Design Thinking Agnieszka Szóstek z Warszawy oraz urbanista Michał Stangel z Gliwic.

 

W środę grupa projektowa wyjechała do Mstowa, gdzie spędzi siedem dni. Będzie odpowiedzialna za opracowanie samej koncepcji. Nie będą niczego malować, ani budować, tylko wskażą samorządowcom w jakim kierunku powinny pójść zmiany, które gmina sama będzie mogła później zrealizować.

 

Studenci oraz koordynatorzy projektu najpierw przeprowadzą rozmowy z urzędnikami i mieszkańcami na temat problemów, które należałoby w gminie rozwiązać. W zgłoszeniu gmina zasugerowała, że oczekiwałaby m.in. projektów proponujących obudowę terenów rekreacyjnych ciekawą infrastrukturą oraz rewitalizacji kompleksu zabytkowych stodół.

 

Celem "Design Silesia" jest upowszechnienie przekonania, że nowoczesne projektowanie i wzornictwo mogą nie tylko zwiększyć konkurencyjność firm, instytucji i całego regionu, ale też korzystnie zmienić przestrzeń publiczną, poprawiając tym samym jakość życia w regionie.

 

"Design w terenie" jest częścią szerszego projektu znanego pod nazwą "Design Silesia", który został zapoczątkowany w 2010 roku. W trakcie trwania "Desing Silesia" przeprowadzono 17 różnych inicjatyw - od badań dotyczących designu, poprzez spotkania z europejskimi ekspertami w tej dziedzinie po konkursy i wystawy promujące wzornictwo. (PAP)

 

ktp/ ls/