Konsultacje z mieszkańcami dotyczą m.in. przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej oraz sąsiadujących z nim skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Kurlandzkiej z Bobrzańską. W miejscu istniejącego wiaduktu łączącego osiedla Żegrze i Chartowo powstanie zupełnie nowa, rozbudowana konstrukcja. Do 18 stycznia mieszkańcy Poznania mogą wyrazić swoją na ten temat.

Spotkanie z mieszkańcami osiedli Strzeszyn, Podolany i Sołacz poświęcone będzie z kolei koncepcjom przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu drogi krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska" wraz z budową przedłużenia al. Solidarności" w Poznaniu i wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła.

Nowe inwestycje czekają także mieszkańców Łazarza. W tym przypadku dyskusje i spotkania trwają już grudnia. Projekty, które mają być realizowane na tym terenie obejmują m.in. nową organizację ruchu i wprowadzenie stref uspokojonego ruchu i płatnego parkowania.

"Uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i uczynienie ulic Łazarza bardziej przyjaznymi mieszkańcom to najważniejsze cele wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy. Obejmuje ona zmianę kierunków ruchu na wybranych odcinkach łazarskich ulic, ograniczenie prędkości do 30 km/h i wyłączenie niektórych fragmentów z ruchu kołowego. W połączeniu z rewitalizacją Rynku Łazarskiego i wprowadzeniem Strefy płatnego parkowania zmiany te mają szansę wydatnie podnieść jakość życia mieszkańców Łazarza" – podkreśliło biuro prasowe poznańskiego magistratu.

Do końca stycznia natomiast, ze względu na spore zainteresowanie mieszkańców, przedłużono konsultacje ws. organizacji ruchu na Jeżycach. Projekty zakładają uspokojenie ruchu i ograniczenie lub uniemożliwienie tranzytowych przejazdów przez Jeżyce. Konsultacje, ze względu na zakres inwestycji, zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat ogólnych, tak zwanych "sieciowych" zmian zaproponowanych dla całego osiedla. Drugi etap natomiast ma być poświęcony konsultacjom dotyczącym szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych ulic.

10 stycznia rozpoczną się spotkania z mieszkańcami na Piątkowie. Dotyczyć będą m.in. przebudowy skrzyżowań, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Szczegółowy opis projektów wraz z materiałami graficznymi można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. (PAP)