Czytaj też: 500 plus: samorządy przygotowują się na rozpoczęcie programu

W kwietniu ma zostać uruchomiony program "Rodzina 500 plus", dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze. Obsługą programu będą zajmować się gminy, dlatego w samorządach trwają przygotowania do jego wdrożenia.

Według szacunków resortu rodziny pracy i polityki społecznej, Wielkopolska jest jednym z trzech województw (obok Mazowsza i Śląska), gdzie mieszka najwięcej dzieci, do których trafi nowe świadczenie (ok. 351,9 tys.).

W Poznaniu świadczeniem z programu „Rodzina 500 plus” objętych będzie ok. 60 tys. dzieci. Jak przekazał PAP dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń Grzegorz Karolczyk, gmina będzie musiała przeprowadzić co najmniej 30 tys. postępowań administracyjnych, na które składa się przyjęcie wniosku, analiza dokumentacji, wydanie decyzji oraz jej dostarczenie. „Następnie przez okres roku dokonywane będą operacje finansowe, dzięki którym klient otrzyma wypłatę świadczenia. W przypadku przyznania świadczenia dla 60 tys. dzieci samych takich operacji będzie ok. 720 tys. rocznie” – podkreślił.

Dodał, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych świadczeń oraz obowiązujące procedury i przepisy prawa, do realizacji tego zadania zatrudnionych ma zostać ok. 75 osób. Karolczyk zaznaczył, że obecnie nie ma możliwości powierzenia nowego zadania pracownikom realizującym wypłatę świadczeń rodzinnych czy alimentacyjnych z uwagi na fakt, że wyznaczone im zadania obejmują już cały, ośmiogodzinny czas pracy.

W ok. 77-tysięcznym Koninie pracowników zaangażowanych w realizację tego zadania ma być w początkowej fazie od 10 do 12, z czego ponad połowę mają stanowić osoby aktualnie zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR). W Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim zatrudnionych ma zostać jedynie ok. 5 nowych pracowników. W mniejszych wielkopolskich gminach - jak np. niespełna 10-tysięczne Złotów czy Skoki – nowe etaty dla urzędników są dopiero rozważane, choć gminy podają, że będzie to ewentualnie jedna lub dwie osoby.

W Wielkopolsce świadczenia będą przelewane na konta osób uprawnionych lub wypłacane w placówkach, które aktualnie zajmują się wypłatą innych świadczeń, czyli w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach pomocy społecznej. W niektórych miejscowościach, np. w Rawiczu, placówki te, szczególnie w początkowej fazie programu, będą miały wydłużony czas pracy, by ułatwić złożenie wniosku osobom pracującym.

Wśród obaw związanych z wejściem programu w życie, gminy wskazują przede wszystkim te związane z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego. Kolejną kwestią są koszty związane z administracją. „Już podczas konsultacji społecznych w styczniu podnoszono ten temat, argumentując, że 2 proc. na obsługę tego zadania może nie starczyć gminom, jak to ma miejsce przy obsłudze świadczeń rodzinnych czy świadczeń alimentacyjnych, wynoszących 3 proc.” - tłumaczyła PAP kierowniczka Biura Prezydenta Konina Joanna Szydłowska. Włodarze gmin podają, że sporą część kosztów pochłonie też zakup nowego sprzętu czy adaptacja i przystosowanie nowych pomieszczeń biurowych.

W ustawie wprowadzającej program 500 plus na obsługę programu w tym roku zagwarantowano samorządom 2 proc. całego transferu, czyli blisko 350 mln zł (w kolejnych latach ma to być 1,5 proc.).

Analogicznie do funkcjonujących już rozwiązań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być wypłacane w urzędzie gminy lub miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. w działających w wielu miastach specjalnych centrach do realizacji świadczeń socjalnych.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

19 lutego MRPiPS rozpoczęło regionalne szkolenia na temat wdrażania programu; samorządy otrzymają także podręcznik do ustawy oraz specjalny informator - dla urzędników i beneficjantów programu.(PAP)