Z wnioskiem o wygaszenie mandatu burmistrza Zbigniewa Karwowskiego wystąpiło w połowie stycznia CBA, kierując go do przewodniczącego Rady Miasta w Mońkach.

Ponieważ jednak radni nie podjęli uchwały o wygaszeniu mandatu burmistrza w ustawowym terminie, 11 kwietnia wojewoda wydał w tej sprawie zarządzenie zastępcze, stwierdzając wygaśnięcie mandatu z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji burmistrza z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zarządzenie jest zaskarżalne, zarówno burmistrz, jak i rada miejska Moniek mogła skorzystać z takiego prawa. Jak powiedziała PAP w środę rzeczniczka wojewody Joanna Gaweł, skargi wpłynęły we wtorek po południu. Teraz prawnicy wojewody mają 30 dni na ustosunkowanie się do zarzutów ze skarg i skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniosek CBA o odwołanie, to następstwo kontroli przestrzegania przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej przez burmistrza, którą jesienią ubiegłego roku agenci Biura przeprowadzili w Mońkach. Obejmowała ona lata 2008-2011.

Według CBA, w tym czasie Karwowski pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa miejscowego klubu sportowego, który prowadzi działalność gospodarczą. Agenci ocenili ten stan jako naruszenie przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej, w związku z czym CBA skierowało wniosek o wygaszenie mandatu burmistrza przez radę miejską w Mońkach.

Kiedy w styczniu CBA wystosowało taki wniosek, burmistrz Karwowski mówił PAP, że przez niedopatrzenie w porę nie zrezygnował ze stanowiska w klubie sportowym. Powiedział wtedy, że nie zdawał sobie sprawy, iż ta funkcja, pełniona przez niego społecznie, wiąże się z działalnością gospodarczą. Zapewniał, że w klubie sportowym nie miał nic wspólnego z żadną działalnością gospodarczą.

Według Kodeksu wyborczego z 2011 roku, wygaśnięcie mandatu wójta (chodzi także o burmistrzów i prezydentów miast) następuje m.in. wtedy, gdy naruszony jest ustawowy zakaz łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej "określonych w odrębnych przepisach".

Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli tego nie uczyni, rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.