Jak mówiła wcześniej szefowa MIR Maria Wasiak, Polska Centralna ma być najbardziej konkurencyjnym i innowacyjnym obszarem kraju, z silną pozycją w Europie.

"Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion będzie się dynamicznie rozwijać i stanie się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej" - podkreślił resort infrastruktury i rozwoju.

Strategia zakłada, że oba województwa będą ze sobą współpracować w takich obszarach jak: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. "Są to dziedziny, w których już dziś Polska Centralna prezentuje wysoki poziom rozwoju" - oceniło ministerstwo.

"Głównym celem strategii jest wzrost znaczenia Polski Centralnej w skali międzynarodowej jako przestrzeni przyjaznej tworzeniu oraz transferowi wiedzy i innowacji" - dodało.

Działania zaplanowane w strategii mają być finansowane m.in. z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Strategia jest inicjatywą oddolną; prace nad nią rozpoczęły same województwa. Sejmiki obu regionów opracowały Koncepcję Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, która stała się podstawą do przygotowania właściwego dokumentu. W październiku 2014 r. województwa przekazały koncepcję ministrowi infrastruktury i rozwoju wraz z wnioskiem o przygotowanie strategii ponadregionalnej. (PAP)