To trzecia edycja budżetu partycypacyjnego w Kielcach. Jednak po raz pierwszy terminy poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia władze miasta wyznaczały w pierwszej połowie roku. W 2013 r. i w 2014 r. projekty zgłaszano i wybierano późnym latem lub jesienią.

Jak powiedział w piątek PAP nadzorujący realizację przedsięwzięcia prezydent Kielc Tadeusz Sayor, nowy termin podjęto po to, by móc szybciej realizować zwycięskie pomysły. „Chodzi o szybsze rozstrzyganie przetargów, przy projektach, które wymagają ich organizacji, a także o fakt, że okres wakacji nie sprzyja zainteresowaniu budżetem obywatelskim młodych ludzi, a to głównie oni biorą w nim udział” - dodał samorządowiec.

Projekty będzie można zgłaszać do 26 kwietnia. Milion zł z całej puli zarezerwowanej na budżet obywatelski ma być przeznaczane na małe zadania – koszt realizacji jednego nie może przekraczać 100 tys. zł. Pozostałe 4 mln zł będzie przeznaczone na duże zadania.

W myśl regulaminu, inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju Kielc i dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy elementów infrastruktury miejskiej. Zadanie będzie mogła zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Kielc, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończą 16 rok życia.

Formularz zgłoszeniowy można będzie pobrać ze strony internetowej magistratu lub odebrać w urzędzie i – prawidłowo wypełniony - przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć we wskazanych miejscach Urzędu Miasta. Projekt będzie można także zgłosić wykorzystując elektroniczny formularz, na stronie internetowej urzędu.

Pomysły mieszkańców będą weryfikowane pod względem formalnym, prawnym i kosztowym przez komisję ds. budżetu obywatelskiego, powołaną przez władze Kielc.

Do 1 czerwca zostanie opublikowana lista zadań dopuszczonych do głosowania i lista projektów odrzuconych – wraz z uzasadnieniem. Głosowanie zaplanowano między 1 a 12 czerwca - głosy będzie można oddawać w podobny sposób, jak przy zgłaszaniu pomysłów.

Każda osoba będzie mogła zagłosować raz, ale na dowolną liczbę projektów. Wyniki będą podane najpóźniej 26 czerwca.

Budżet obywatelski po raz pierwszy uchwalono w Kielcach w 2013 r. Z trzech zwycięskich projektów o wartości 5 mln zł, zrealizowano dotąd dwa – wybudowano dwa boiska przy zespołach szkół ogólnokształcących. Nadal trwa realizacja trzeciego projektu, związanego z rozbudową dróg rowerowych łączących północne, południowe i wschodnie dzielnice Kielc, ze ścieżkami w centrum. „To nie jest projekt jednoroczny i jego pomysłodawcy musieli się pogodzić z tym, że możemy się nie zmieścić w deklarowanych terminach. Najbardziej sporne kwestie zostały rozstrzygnięte” - tłumaczył opóźnienie Sayor.

W 2013 r. w ramach przedsięwzięcia zgłoszono ok. 100 projektów, a pod głosowanie mieszkańców poddano 67 z nich. Pomysły zgłaszały m. in. stowarzyszenia i społeczności osiedli. Oddano na nie 37 tys. głosów.

Z kolei w 2014 r. wybrano 22 projekty za ok. 5,5 mln zł - 18 małych i cztery duże (po raz pierwszy wprowadzono podział kwotowy). Dotyczyły one m.in. budowy lub remontu trzech boisk szkolnych, budowy kilku siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw. „Te pomysły, które wymagały odrębnych projektów przy realizacji, są na etapie rozstrzygania przetargów na wykonanie. Nie ma zagrożenia, by nie były zrealizowane w terminie” - podkreślił Sayor.

W ub r. w głosowaniu nad 65 projektami ze 130 zgłoszonych, uczestniczyło 51 tys. kielczan - oddali oni 113 tys. głosów. (PAP)