Akcja zbierania podpisów prowadzona będzie w wielu polskich miastach i gminach; zaczęła się już m.in. w Poznaniu; potrwa do 14 września. Poinformował o tym w środę na konferencji prasowej prezydent Radomia, a jednocześnie sekretarz Związku Miast Polskich Andrzej Kosztowniak.

Zdaniem samorządowców regulacje prawne, które nastąpiły po 2007 r., spowodowały 8 miliardów zł strat rocznie w kasach samorządów.

Aby to naprawić, samorządowcy zaproponowali zwiększenie udziału samorządów w dochodach PIT: w gminach z 39,34 proc. do 48,78 proc., w powiatach z 10,25 proc. do 13,03 proc., w województwach z 1,6 proc. do 2,03 proc. Inną propozycją jest wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin objętych obszarami ochronnymi.

Według wnioskodawców, dzięki wprowadzeniu powyższych rozwiązań do samorządów trafi brakujące obecnie 8 mld zł. „To pokazuje, że samorządy nie chcą dodatkowych dochodów, ale chcą odzyskać to, co poprzez nieprzemyślane zmiany ustawowe wprowadziło ubytki w budżetach lokalnych” – podkreślił Kosztowniak. Dodał, że w związku z niekorzystnymi zmianami w przepisach np. budżet Radomia traci rocznie ok. 50 mln zł.

Samorządowcy podkreślają, że w latach 2005–2011 wprowadzono liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Najpoważniejsze – ich zdaniem - negatywne skutki finansowe dla samorządów spowodowały zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych (nowa, dwustopniowa skala podatkowa, ulgi prorodzinne), uchwalone w latach 2006 i 2007.

Jednocześnie – jak podkreślił Kosztowniak – samorządom przekazano nowe zadania albo rozszerzono zakres dotychczas realizowanych bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Spowodowało to – według prezydenta Radomia - zachwianie równowagi finansowej samorządów. „Większość polskich samorządów stoi przed widmem bankructwa” – stwierdził Kosztowniak.

Projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został przygotowany przez komitet obywatelski, w skład którego wchodzą przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek oraz Związku Powiatów Polskich.

Kosztowniak podkreślił, że powstanie komitetu nie jest inicjatywą polityczną, ale ponadpartyjną. Za zmianami w ustawie opowiadają się według niego samorządowcy z różnych opcji politycznych.

Podpisy pod projektem Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będą zbierane w całej Polsce przez osoby związane z samorządami, ruchem samorządowym, radnych, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń oraz wolontariuszy. Aby projekt trafił pod obrady Sejmu, wnioskodawcy muszą zebrać co najmniej 100 tys. podpisów. (PAP)

ilp/ par/ gma/