Stanowisko takie przedstawiono na wtorkowej konferencji Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska", które zrzesza kilkadziesiąt warszawskich spółdzielni mieszkaniowych.

"Musimy wprowadzić nowe zasady gospodarowania odpadami, bo tak się robi w całej Unii Europejskiej, a i tak jesteśmy jednym z ostatnich państw, które się za to zabiera. Ale według nas Warszawa nie jest przygotowana do wprowadzenia nowych zasad. Brakuje odpowiednich instalacji, jak spalarnie odpadów, sortownie, kompostowniki, wysypiska" - oceniła w rozmowie z dziennikarzami Barbara Różewska ze Stowarzyszenia Mieszkańców "Grunt to Warszawa".

Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców, ale też utylizację - ponosi gmina. Dotąd to właściciele nieruchomości decydowali o tym, jaka firma odbiera od nich śmieci.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca. Do tego czasu władze lokalne mają wprowadzić nowe rozwiązania – m.in. rozstrzygnąć przetargi na firmy, które będą odbierać śmieci od mieszkańców.

"W Warszawie nie ma nawet specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szanse na to, że miasto wybierze do końca marca firmy, które mają odbierać odpady są bardzo małe" - powiedziała Różewska.

Zaznaczyła, że firmy te powinny zostać wybrane do tego terminu, by spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe miały czas na rozwiązanie swoich umów z przedsiębiorstwami wywożącymi śmieci. "Okres wypowiedzenia tych umów to trzy miesiące, więc jeśli od początku lipca odpady ma odbierać nowa firma, to musimy mieć czas na rozwiązanie umów, by nie płacić podwójnie" - zauważyła.

Zdaniem spółdzielców nie tylko miasto nie zdąży się przygotować, ale oni też będą mieli z tym problem. Wskazywali, że zarządy nieruchomości będą musiały przygotować pomieszczenia przeznaczone do składowania odpadów przed wywozem, ustawić pojemniki do selektywnej zbiórki, pozamykać zsypy, a także przekonać mieszkańców do segregowania odpadów. "Z naszej wstępnej analizy wynika, że koszty wywozu odpadów wzrosną miesięcznie do 100 zł dla jednego lokalu. Teraz to ok. 15-20 zł" - wskazała Różewska.

Stołeczny ratusz przekazał pod koniec grudnia Radzie Miasta dwa projekty uchwał dot. metody naliczania opłat za śmieci, przewidujących naliczanie opłat od powierzchni mieszkania lub od gospodarstwa domowego. Przedstawione przez stołeczny Ratusz obciążenia odnoszą się do segregowanych odpadów komunalnych. W przypadku, kiedy będą one zmieszane, cena będzie wyższa o 40 proc. Najbliższa sesja Rady ma odbyć się 17 stycznia i wtedy prawdopodobnie zostaną uchwalone nowe ceny za wywóz śmieci, które będą obowiązywały od 1 lipca.