Współrządzące obecnie woj. śląskim ugrupowanie uzasadnia swój postulat m.in. nielegalnością zniesienia przez władze komunistyczne przedwojennych praw ustawodawstwa i samorządu śląskiego. W tym kontekście RAŚ zwrócił się też w czwartkowym apelu do prezydenta o ogłoszenie wyborów do Sejmu Śląskiego (w granicach województwa sprzed 2 października 1938 r.) w celu usankcjonowania stanu prawnego.

Prezydent Andrzej Duda podczas tegorocznych uroczystości 3 mają powiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji w przyszłym roku, gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się referendum, w którym naród wypowiedziałby się na temat przyszłości ustrojowej państwa - m.in. co do roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

W ogłoszonym w czwartek apelu lider RAŚ Jerzy Gorzelik zaznaczył, że ugrupowanie to z nadzieją przyjęło zapowiedź referendum w sprawie zmiany Konstytucji RP.

„To okazja nie tylko do dokończenia reformy samorządowej, która utknęła w martwym punkcie, ale również do rozwiązania problemu, stanowiącego niechlubne dziedzictwo okresu stalinizmu - nielegalnego dekretu Krajowej Rady Narodowej, znoszącego autonomię Województwa Śląskiego” -uznał Gorzelik.

Przypomniał, że Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca Statut Organiczny Woj. Śląskiego (z późniejszymi zmianami) została nielegalnie zniesiona dekretem Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 r. Wskazał, że także zmiana Statutu Organicznego z 1935 r. również została dokonana ze złamaniem zasady praworządności.

„Prawa ustawodawstwa i samorządu śląskiego zostały więc zniesione nielegalnie, bo bez zgody wspólnoty regionalnej. W związku z powyższym apelujemy o ogłoszenie wyborów do Sejmu Śląskiego (w granicach województwa sprzed 2 X 1938 r.) w celu usankcjonowania stanu prawnego” - napisał Gorzelik.

„Panie Prezydencie, zdajemy sobie sprawę, że powrót do autonomii woj. śląskiego w jej przedwojennym kształcie nie jest możliwy. Dziś w rozwiniętych państwach dużej i średniej wielkości samorząd (zwłaszcza na poziomie regionalnym) jest tożsamy z autonomią. Nie jest on przyznawany regionom w drodze wyjątku, ale na zasadzie powszechności” - zwrócił się do prezydenta lider RAŚ.

Zaznaczył, że wbrew obiegowej opinii autonomia „nie jest niczym innym jak realną samorządnością” i jako taka może stać się „skuteczną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe” Polski. „Autonomia to czytelny podział kompetencji pomiędzy administracją rządową a samorządem regionalnym oraz sprawiedliwy i niepodważalny system finansowania województw” - wskazał Gorzelik.

„W imieniu Ruchu Autonomii Śląska apeluję, aby w projektowanym referendum uwzględniono postulat przyznania prawa do autonomii regionalnej wszystkim województwom” - sprecyzował.

„Panie Prezydencie, liczymy na Pańską determinację w dążeniu do odrzucenia tradycji komunistycznego bezprawia, kontynuowanej po roku 1989., i podjęcie kroków na rzecz uznania dekretu z 6 maja 1945 r. za nieważny. Jesteśmy przekonani, że działanie to zainicjuje budowę dobrobytu i pomyślności Rzeczypospolitej poprzez uznanie prawa regionów do autonomii – realnej samorządności” - podkreślił przewodniczący RAŚ.

To kolejne wystąpienie tej organizacji przedstawiające wolę zmiany ustroju państwa. W przypadającą 15 lipca 2010 r. 90. rocznicę ustanowienia autonomii polskiej części Górnego Śląska, RAŚ przedstawił projekt nowego Statutu Organicznego - swoistej konstytucji dla regionu, określającej zasady jego autonomii i autonomicznych instytucji.

Gorzelik deklarował wówczas rozpoczęcie projektu politycznego „Autonomia 2020”. Jego zwieńczeniem – w 100. rocznicę ustanowienia autonomii Górnego Śląska – miało być ponowne jej wprowadzenie, dzięki zmianie Konstytucji RP i wejście Statutu w życie. W kolejnych latach sygnalizowane wówczas etapy dochodzenia do zmiany Konstytucji nie były realizowane.(PAP)