Zaciągnięcie tych zobowiązań zakłada przyjęta w styczniu br. uchwała budżetowa województwa (przewiduje ona finansowanie tegorocznego deficytu budżetowego przede wszystkim kredytami – oszacowanymi łącznie na 257 mln zł).

W poniedziałek radni przyjęli m.in. uchwały ws. dwóch kredytów – na 51,1 mln zł oraz na 122,2 mln zł.

Środki z większego kredytu (122,2 mln zł) mają trafić na: finansowanie prowadzonego przez samorząd projektu dokończenia prac przy budowie zadaszenia widowni i innej infrastruktury Stadionu Śląskiego (46,6 mln zł) oraz na dokapitalizowanie zarządzającej tym projektem celowej spółki województwa (75,6 mln zł). Obie te kwoty służą finansowaniu inwestycji na stadionie.

Największa część wydatków wiąże się z wartym 84 mln zł brutto kontraktem na dokończenie samego zadaszenia – zawartym we wrześniu ub. roku z niemiecką firmą Pfeifer Seil und Hebetechnik. To powrót do prac wstrzymanych w lipcu 2011 r. po awarii, która nastąpiła tuż przed zakończeniem podnoszenia linowej konstrukcji dachu.

Jednym z zadań niemieckiego wykonawcy jest zbadanie stanu elementów konstrukcji linowej zadaszenia – przed ich wykorzystaniem. Jak poinformował dyrektor biura ds. modernizacji Stadionu Śląskiego w urzędzie marszałkowskim Marek Sachs, w dotychczasowych ekspertyzach stan badanych elementów okazał się dobry, zewnętrzny audytor zalecił jednak jeszcze przeprowadzenie w pewnym zakresie dodatkowych badań.

Sachs relacjonował też w poniedziałek, że w ramach umowy z Pfeifer Seil und Hebetechnik prowadzone są obecnie prace przygotowawcze – poza stadionem. Powstają m.in. nowe łączenia konstrukcji linowej, a także wymieniane są liny. Prace te powinny zakończyć się z końcem maja br., wówczas powinny przenieść się do obiektu.

Inne roboty na Stadionie Śląskiem – poza zadaszeniem - są związane m.in. z różnymi instalacjami, infrastrukturą lekkoatletyczną czy ogrodzeniem całego obiektu. Obecny szacunkowy koszt zadania związanego z budową zadaszenia stadionu (wraz z inną infrastrukturą) to ok. 586 mln zł. Do wydania pozostało jeszcze ok. 195 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2016 r.

Zasadność pilnego zaciągnięcia kredytu na inwestycje na Stadionie Śląskim skarbnik województwa Elżbieta Stolorz-Krzisz uzasadniała m.in. tym, że ze względu na procedury środki kredytowe będą dostępne przez ok. połowy roku. Tymczasem już na przełomie lutego i marca br. powstaną w związku ze stadionem zobowiązania, które trzeba będzie pokrywać z budżetu województwa.

Drugi kredyt (na 51,1 mln zł) ma zapewnić środki m.in. na część samorządowego wkładu (12,7 mln zł) do unijnego projektu wspólnego zakupu taboru kolejowego przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Zakłada on zakup łącznie 19 nowych pociągów za ponad 313 mln zł brutto; woj. śląskie ma otrzymać sześć z nich.

Część tego kredytu trafi na wkład do unijnego projektu budowy Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej. Zakłada on budowę ok. 495 km światłowodowej sieci szerokopasmowej wypełniającej dotychczasowe luki tego typu instalacji w woj. śląskim (łącznie za 58,8 mln zł, z czego woj. śląskie dokłada w tym roku ze swego budżetu 11,9 mln zł). Pierwszą część sieci oddano w październiku ub. roku.

Kredyt wesprze też oparty m.in. o środki z tzw. mechanizmu norweskiego projekt rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. W dawnej łaźni w północnej części terenu muzeum mają powstać m.in. pracownie działów historii, archeologii i etnografii; a w dawnej stolarni – miejsce zajęć dla dzieci. Projekt ten jest warty ok. 30 mln zł, z czego z budżetu województwa ma pochodzić 8,1 mln zł.

Ok. 16,8 mln zł z kredytu uzupełni też wkład własny do dobiegającego już końca unijnego projektu budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego (trwają przenosiny placówki do nowego obiektu; jego otwarcie zaplanowano na czerwiec br.; środki mają trafić m.in. na urządzenie wystawy stałej). Kolejne 1,6 mln zł trafi na finansowanie wieloletniego projektu rozbudowy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w dzielnicy Tarnowskich Gór – Reptach.

Poniedziałkowe obrady sejmiku woj. śląskiego poprzedziło otwarcie przygotowanej przez katowicki oddział IPN wystawy „Koniec i początek – Rok 1945 na Górnym Śląsku”. To element obchodzonego w 2015 r. w regionie Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Mianem Tragedii Górnośląskiej określa się deportacje i inne prześladowania miejscowej ludności w okresie powojennym. (PAP)